Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 2/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-05-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 14-06-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 26-06-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
4 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-06-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6, 7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40H Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
5 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-06-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
6 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-05-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 -6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
7 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 22-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32H Việt Nam Liên Hệ
Linux
8 Linux LPI 1 19-06-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
60H Việt Nam Liên Hệ
Veeam
9 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-07-2021 18h - 21h
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
10 CompTIA Security+ 19-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48H Việt Nam Liên Hệ