Lịch khai giảng trực tuyến

Quý I - II/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 21-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 26-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Đào tạo MCSA cấp tốc 19-02-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
4 Microsoft Azure Administrator 12-03-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
5 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-03-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
PMI
6 Project Management Professional - PMP 07-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
7 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
8 Linux LPI 1 19-03-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
9 Linux LPI 2 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
10 CompTIA Security+ 28-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ