Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 4/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 21-12-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 23-01-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-01-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
4 IT HelpDesk Professional 15-12-2020 18h00-21h00
Thứ 3-5
24H Việt Nam Liên Hệ
5 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-12-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
32H Việt Nam Liên Hệ
Linux
6 Linux LPI 1 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60H Việt Nam Liên Hệ
Veeam
7 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 30-11-2020 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
8 CompTIA Security+ 13-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24H Việt Nam Liên Hệ