Lịch khai giảng trực tuyến

Quý I/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 04-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 25-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 22-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 07-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
7 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
8 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Microsoft 365 Administrator 15-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
10 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 25-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Security Technologies 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
12 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 28-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
13 Administering a SQL Database Infrastructure 01-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 18-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
15 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
16 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 11-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
17 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 18-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
18 Certified Information Security Manager (CISM) 22-04-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
19 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 25-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
22 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
23 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 06-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 15-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
56h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Network Defender (CND) 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
27 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
28 Project Management Professional - PMP 27-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
29 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 27-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
30 Lập Trình Python Cơ Bản 18-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
31 Phân tích mã độc căn bản 06-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 11-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 25-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
34 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 08-06-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
35 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 25-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 Foundation 06-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
38 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 13-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
39 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 20-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 04-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
41 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 15-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
42 Architecting on AWS 06-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
43 AWS Cloud Practitioner Essentials 11-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
44 CompTIA Security+ 06-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 11-05-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
46 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 14-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
47 DevOps Cơ bản 18-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
48 Certified Kubernetes Administrator 20-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
49 Docker Foundation 03-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
50 DevOps Nâng Cao 10-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Palo Alto Networks
51 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 06-05-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
30h Việt Nam Liên hệ
52 Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE) 25-05-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
Fortinet
53 Fortigate Administrator 14-05-2024 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
30h Việt Nam Liên hệ