Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 1/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 29-03-2021 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
4 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40 giờ Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
5 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 24-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24H Việt Nam Liên Hệ
Linux
6 Linux LPI 1 10-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60H Việt Nam Liên Hệ
Veeam
7 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 16-03-2021 18h - 21h
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
8 CompTIA Security+ 13-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48H Việt Nam Liên Hệ