Lịch khai giảng trực tuyến

Quý III/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 03-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 12-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 17-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Vận hành và mở rộng bảo mật hạ tầng ảo hóa VMware Vsphere 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
5 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V4.0] 14-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam
Red Hat
6 RHCSA Rapid Track course (RH199) 10-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Administering a SQL Database Infrastructure 10-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 14-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên Hệ
9 Microsoft 365 Administrator 17-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
10 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 20-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Microsoft Azure Security Technologies 26-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
13 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 07-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
14 PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer 08-09-2024 8h30 - 17h30
Chủ Nhật
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 14-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
16 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 12-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
17 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 24-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
18 CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI) 31-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
19 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 05-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
20 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 10-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 17-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
22 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-08-2024 8h30 - 17h30
Chủ Nhật
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
24 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 10-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
25 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
26 Computer Hacking Forensic Investigator version 11 (CHFI v11) 19-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
27 Certified Network Defender (CND) 09-09-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
28 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 10-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
30 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
31 Lập Trình Python Cơ Bản 14-09-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 07-09-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
34 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 07-09-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
35 Phân tích mã độc căn bản 16-09-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
36 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 17-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
37 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 24-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
38 Cơ sở hạ tầng CNTT cơ bản (ITIL) 12-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
39 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 15-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
40 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 17-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
41 Cơ sở hạ tầng CNTT cơ bản (ITIL) 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
42 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-09-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
43 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 12-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
44 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
AWS
45 Architecting on AWS 20-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5
32h Việt Nam Liên hệ
46 AWS Cloud Practitioner Essentials 24-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
47 CompTIA Security+ 19-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
48 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 31-08-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
49 DevOps Cơ bản 10-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
50 DevOps Nâng Cao 26-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
51 Certified Kubernetes Administrator 07-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
52 Docker Foundation 14-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Palo Alto Networks
53 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 17-08-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
54 Palo Alto Certified Network Security Engineer (PCNSE) 28-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
Fortinet
55 Fortigate Administrator 15-08-2024 18h30 - 21h30
Thứ 3 - 5
30h Việt Nam Liên hệ