Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 1-2/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 17-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Veeam
3 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-10-2020 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
4 CompTIA Security+ 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24H Việt Nam Liên Hệ