Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 1-2/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 17-04-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 09-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Power BI căn bản 18-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
4 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 19-05-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5-7
60h Việt Nam Liên Hệ