Lịch khai giảng trực tuyến

# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 12-12-2017 18h30 - 21h30
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ