Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 3/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 23-08-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 02-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 09-08-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 23-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 23-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 28-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 30-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 11-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft 365 Identity and Services 25-09-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 07-08-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 14-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 14-08-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
16 Project Management Professional - PMP 21-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
17 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
18 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 16-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
19 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 18-09-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Lập trình di động
20 Lập trình iOS cơ bản 06-09-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
21 Lập trình Android cơ bản 11-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
22 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
23 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Linux
24 Linux LPI 1 28-08-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
25 Linux LPI 2 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
Veeam
26 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 07-09-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
27 CompTIA Security+ 23-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ