Cơ sở vật chất

LỄ TÂN & PHÒNG CHỜ / RECEPTION 

PHÒNG HỌC/TRAINING ROOMS & LAB

  • Toàn bộ phòng học được thiết kế để sử dụng Laptop kết nối vào hệ thống Lab đặt tại Datacenter

  • Hệ thống Lab thực hành đặt tại Datacenter có thể truy cập mọi nơi, 24x7

  • Đường truyền cáp quang trong nước đạt tốc độ cực cao, trên 75 Mbps

  • Tốc độ quốc tế đạt tối thiểu 25 Mbps

 PHÒNG THI QUỐC TẾ/TESTING CENTER

PHÒNG HỌP/MEETING ROOM