SAP

SAP (viết tắt của System Applications and Products in Data Processing) là nhà cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp cho các tổ chức, công ty.
Hiện nay, SAP S/4 HANA là ERP và là nền tảng kỹ thuật chính cho những giải pháp khác của SAP, cho phép các doanh nghiệp áp dụng vào chuyển đổi thành doanh nghiệp số. Với nền tảng này, họ có thể tận dụng công nghệ tiên tiến để quản lý các quy trình kinh doanh và tận dụng các yêu cầu dữ liệu của họ để phân tích hoạt động kinh doanh, các yêu cầu về dữ liệu lớn để dự báo và phân tích dự đoán, tận dụng Trí tuệ nhân tạo và nâng cao mức độ tương tác với khách hàng.
Tốc độ xử lý của SAP HANA tạo ra sự gia tăng lợi ích trong toàn doanh nghiệp, tất cả các hoạt động từ giao dịch bán hàng đến các ứng dụng phân tích phức tạp sẽ hoạt động nhanh hơn và cung cấp thông tin chi tiết để hành động kịp thời, nhờ đó tăng hiệu suất và hiệu quả trong các quy trình của doanh nghiệp và đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng


Management Accounting
Financial Accounting
Sales and Distribution
Material Management
Plant Maintainance
PS
ABAP Development
System Administration
ABAP of HANA