LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500)

Giới thiệu khóa học:

Khóa học LPIC-1 là một khóa học quản trị hệ thống Linux cấp độ đầu tiên được cung cấp bởi Linux Professional Institute (LPI). Khóa học này cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để quản trị hệ thống Linux.

Thời lượng:

40 giờ (5 ngày)

Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học:

Mục tiêu khóa học Linux LPIC-1 là cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản cần thiết để quản trị hệ thống Linux. Khóa học bao gồm các nội dung sau:

 • Cài đặt và cấu hình hệ thống Linux
 • Quản lý phần mềm, gói và hệ thống tập tin
 • Làm việc với ngôn ngữ shell
 • Quản lý người dùng và nhóm
 • Quản lý dịch vụ hệ thống
 • Quản lý mạng
 • Quản lý bảo mật

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

 • Cài đặt và cấu hình hệ thống Linux trên máy tính để bàn hoặc máy chủ
 • Quản lý phần mềm và gói phần mềm trong Linux
 • Tạo và quản lý các tập tin và thư mục trong Linux
 • Viết và chạy các lệnh và tập lệnh shell trong Linux
 • Tạo và quản lý người dùng và nhóm trong Linux
 • Khởi động và quản lý các dịch vụ hệ thống trong Linux
 • Quản lý các kết nối mạng trong Linux
 • Áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản cho hệ thống Linux
Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học Linux LPIC-1 là một nền tảng vững chắc cho những ai muốn theo đuổi nghề quản trị hệ thống Linux. Khóa học phù hợp với những đối tượng sau:

 • Sinh viên đang theo học các ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông,...
 • Người mới bắt đầu tìm hiểu về hệ điều hành Linux
 • Nhân viên IT đang làm việc với hệ thống Linux
Điều kiện tiên quyết:

Không có điều kiện tiên quyết cho chứng nhận này.

Nội dung khóa học:

1. Module 01: Kiến Trúc Hệ Thống

 • Xác định và cấu hình cài đặt phần cứng
 • Khởi động hệ thống
 • Thay đổi mức chạy / mục tiêu khởi động và tắt hoặc khởi động lại hệ thống

2. Module 02: Quản Lý Gói Và Cài Đặt Linux

 • Thiết kế bố cục đĩa cứng
 • Cài đặt trình quản lý khởi động
 • Quản lý thư viện được chia sẻ
 • Sử dụng quản lý gói Debian
 • Sử dụng quản lý gói RPM và YUM
 • Linux như một khách ảo hóa

3. Module 03: Các Lệnh GNU Và Unix

 • Làm việc trên dòng lệnh
 • Xử lý luồng văn bản bằng bộ lọc
 • Thực hiện quản lý tệp cơ bản
 • Sử dụng luồng, đường ống và chuyển hướng
 • Tạo, giám sát và tiêu diệt các quy trình
 • Sửa đổi các ưu tiên thực hiện quy trình
 • Tìm kiếm tệp văn bản bằng cách sử dụng cụm từ thông dụng
 • Chỉnh sửa tệp cơ bản

4. Module 04: Thiết Bị, Hệ Thống Linux, Tiêu Chuẩn Hierarchy Của Hệ Thống Lọc

 • Tạo phân vùng và hệ thống tệp
 • Duy trì tính toàn vẹn của hệ thống tệp
 • Kiểm soát việc gắn và ngắt kết nối hệ thống tập tin
 • Quản lý quyền và quyền sở hữu tệp
 • Tạo và thay đổi các liên kết cứng và tượng trưng
 • Tìm tệp hệ thống và đặt tệp vào đúng vị trí

5. Module 05: Shells And Shell Scripting

 • Tùy chỉnh và sử dụng môi trường shell
 • Tùy chỉnh hoặc viết các tập lệnh đơn giản

6. Module 06: Giao Diện Và Mô Tả Của Người Dùng

 • Cài đặt và cấu hình X11
 • Máy tính để bàn đồ họa
 • Khả năng tiếp cận

7. Module 07: Administrative Tasks

 • Quản lý tài khoản người dùng và tài khoản nhóm và các tệp hệ thống liên quan
 • Tự động hóa các tác vụ quản trị hệ thống bằng cách lên lịch công việc
 • Bản địa hóa và quốc tế hóa

8. Module 08: Các Dịch Vụ Hệ Thống Cơ Bản

 • Duy trì thời gian hệ thống
 • Ghi nhật ký hệ thống
 • Thông tin cơ bản về Mail Transfer Agent (MTA)
 • Quản lý máy in và in ấn

9. Module 09: Các Cơ Sở Mạng

 • Các nguyên tắc cơ bản về giao thức internet
 • Cấu hình mạng ổn định
 • Khắc phục sự cố mạng cơ bản
 • Định cấu hình DNS phía máy khách

10. Module 10: Bảo Mật

 • Thực hiện các nhiệm vụ quản trị bảo mật
 • Thiết lập bảo mật máy chủ lưu trữ
 • Bảo mật dữ liệu bằng mã hóa
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 27-05-2024
 • Giờ học : 18h15 - 21h15
 • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 27-05-2024
 • Giờ học : 18h15 - 21h15
 • Ngày học : Thứ 2 - 4 - 6
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 08-06-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ


Các khóa học khác