Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 11-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 11-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 27-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
6 VMware NSX: Install, Configure, Manage [V6.4] 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
8 Administering a SQL Database Infrastructure 21-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Querying Microsoft SQL Server 23-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Microsoft Azure Administrator 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Analyzing Data with Power BI 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft 365 Identity and Services 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Đào tạo MCSA cấp tốc 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Security Manager (CISM) 18-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 30-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
20 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Program Management Professional – PgMP 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 21-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 27-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
26 Certified Network Defender (CND) 06-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 11-06-2022 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 13-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 04-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
32 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 06-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
34 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
35 Linux LPI 1 23-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
36 Linux LPI 2 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
37 Architecting on AWS 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
38 CompTIA Security+ 04-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 06-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 13-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Administering Microsoft Exchange Server 2019 21-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft Azure Administrator 27-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 02-07-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
15 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
16 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-06-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
PMI
20 Project Management Professional - PMP 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
21 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 Agile Project Management Professional 04-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
25 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 07-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
26 Linux LPI 2 21-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
27 Linux LPI 1 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
28 Architecting on AWS 06-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 07-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
31 DevOps Foundation® 28-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 11-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 13-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Network Virtualization
6 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
7 Red Hat System Administration I (RH124) 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
9 Administering a SQL Database Infrastructure 21-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Querying Microsoft SQL Server 23-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 28-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Analyzing Data with Power BI 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft 365 Identity and Services 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Đào tạo MCSA cấp tốc 18-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
17 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-06-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 Certified Information Security Manager (CISM) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
20 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
21 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 30-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
22 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 21-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 27-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Certified Network Defender (CND) 06-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
26 Phân tích mã độc căn bản 11-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 13-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
28 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 28-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
30 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 04-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
31 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 06-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên Hệ
Linux
34 Linux LPI 1 23-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
35 Linux LPI 2 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
36 Architecting on AWS 28-05-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
37 CompTIA Security+ 04-06-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
38 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 20-06-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ