Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
ISACA
1 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
2 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 26-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
3 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
4 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 12-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 23-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
3 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 09-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
4 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 14-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
5 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 26-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
6 CompTIA Security+ 09-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
7 DevOps Foundation® 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 27-09-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 02-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 18-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Microsoft Azure Administrator 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 16-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Analyzing Data with Power BI 16-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Administering a SQL Database Infrastructure 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
14 Microsoft 365 Identity and Services 30-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
16 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
17 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 11-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
18 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 18-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
19 Certified Information Security Manager (CISM) 09-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
20 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 22-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 6, 7, CN
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
21 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
23 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
24 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 11-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
25 Project Management Professional - PMP 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
26 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
27 Lập Trình Python Cơ Bản 06-11-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 02-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Phân tích mã độc căn bản 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
30 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
31 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 16-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
32 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 30-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
33 IT HelpDesk Professional 14-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 Agile Project Management Professional 15-11-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
35 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 04-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
38 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 09-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Linux
39 Linux LPI 2 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
40 Linux LPI 1 16-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
41 Architecting on AWS 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
42 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 26-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 09-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 19-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
48h Việt Nam Liên Hệ
DevOps Institute
45 DevOps Foundation® 23-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ