Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
(ISC)²
1 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
2 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 06-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
3 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 11-12-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
AWS
4 Architecting on AWS 06-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 18-12-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
2 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
PMI
3 Project Management Professional - PMP 11-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Veeam
4 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 25-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 11-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 15-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 13-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Administering Microsoft Exchange Server 2019 11-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Querying Microsoft SQL Server 15-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Administrator 20-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 20-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 15-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 11-12-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 20-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
16 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
17 Project Management Professional - PMP 15-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
18 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 13-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
19 Lập Trình Python Cơ Bản 13-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
21 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 20-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
22 Linux LPI 2 08-01-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
23 Architecting on AWS 06-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 13-12-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ