Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 27-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 05-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 13-11-2018 18h00-21h00
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 17-11-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên hệ
Microsoft
5 Enabling and Managing Office 365 03-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Querying Microsoft SQL Server 05-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering Microsoft SQL Server Databases 17-11-2018 8h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 19-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên Hệ
9 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 24-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 27-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
11 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 17-11-2018 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
12 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 26-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
13 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 03-12-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
14 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 08-12-2018 8h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
15 Project Management Professional - PMP 06-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
16 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
17 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 01-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Đào tạo Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh 10-11-2018 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 Phân tích mã độc căn bản 24-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 10-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 17-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
22 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 19-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
23 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 26-11-2018 18h00-21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
24 IT HelpDesk Professional 08-12-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
25 Linux LPI 1 12-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
26 Linux LPI 2 24-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
27 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 06-11-2018 18h00-21h00
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
28 CompTIA Security+ 19-11-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 03-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 26-11-2018 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Administering Microsoft Exchange Server 2016 24-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
4 CCNAX 12-11-2018 18h-21h (Thứ 2-4-6)
8h30 -17h30 (Thứ 7)
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
5 Certified Information Systems Auditor (CISA) 12-11-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
6 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 27-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
7 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 08-12-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
8 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
9 Project Management Professional - PMP 17-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
10 IT HelpDesk Professional 16-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
11 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 19-11-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Việt Nam Liên hệ
12 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 10-12-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí