Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 16-12-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 18-12-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 12-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 16-12-2017 8h30-17h
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Querying Microsoft SQL Server 18-12-2017 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 24-03-2018 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Administering Microsoft Exchange Server 2016 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 31-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 23-12-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
12 Chuyên gia điều tra tội phạm máy tính (CHFI v8) 31-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
13 Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 19-03-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
14 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 26-03-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
PMI
15 Project Management Professional - PMP 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
16 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
17 Phân tích mã độc nâng cao 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Phân tích mã độc căn bản 09-01-2018 18h - 21h
Thứ 3; 5
32h Việt Nam Liên Hệ
19 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 27-03-2018 18h - 21h
Thứ 3; 5
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
20 Chuyên gia vận hành Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 08-01-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 26-12-2017 18h - 21h
Thứ 3; 5
40h Việt Nam Liên Hệ
22 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 13-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
23 Linux LPI 2 17-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
24 Linux LPI 1 19-03-2018 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
25 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 20-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-12-2017 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 08-01-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 10-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Administering Microsoft SQL Server Databases 10-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
6 Data Science and Big Data Analytics 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
7 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 08-01-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
8 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 22-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 2 - 7
48h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
9 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-01-2018 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
10 Project Management Professional - PMP 24-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
11 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 05-01-2018 18h - 21h
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 12-12-2017 18h30 - 21h30
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ