Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 18-11-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
4 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 16-12-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
5 Microsoft 365 Mobility and Security 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Microsoft SharePoint Online 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Windows Server 2019 Administration 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
10 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 17-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Security Technologies 28-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
12 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 28-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft 365 Administrator 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
14 Querying Microsoft SQL Server 27-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cisco
16 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
17 Oracle Database 19c: Administration Workshop 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified Information Security Manager (CISM) 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
22 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
24 Certified Network Defender (CND) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
26 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-12-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
29 Lập Trình Python Cơ Bản 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
30 PEN-200: Penetration Testing with Kali Linux (OSCP Certification) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
31 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
32 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
35 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
39 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 18-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
41 AWS Cloud Practitioner Essentials 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
42 Architecting on AWS 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 14-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 31-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
46 DevOps Cơ Bản 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
47 Docker Foundation 06-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
48 Certified Kubernetes Administrator 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
SAP
49 SAP S/4HANA Overview 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
50 System Administration I of SAP S4HANA and SAP Business Suite 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 09-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud Management and Automation
5 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.X] 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 RHCSA Rapid Track course (RH199) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Query and Developing SQL Server Data with Traction SQL (T-SQL) 07-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
8 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 07-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 23-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 04-11-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
13 Oracle Database 19c: Administration Workshop 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Security Manager (CISM) 19-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
32h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 24-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 3-4-5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
21 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 16-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
22 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 IT HelpDesk Professional 05-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 05-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 26-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
32h Việt Nam Liên Hệ
27 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 26-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
28 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
29 Architecting on AWS 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
30 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
31 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
32 DevOps Foundation® 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
DevOps
33 DevOps Foundation® 30-09-2023 8h30 -17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 18-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cloud Management and Automation
5 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.X] 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Network Virtualization
6 VMware NSX-T Data Center: Install, Configure, Manage [V3.2] 16-12-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Microsoft 365 Mobility and Security 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Microsoft SharePoint Online 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
80h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Administrator 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Windows Server 2019 Administration 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 17-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
32h Việt Nam Liên hệ
13 Microsoft Azure Security Technologies 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
14 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
15 Microsoft 365 Administrator 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
16 Querying Microsoft SQL Server 27-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
17 Data Science and Big Data Analytics 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
18 Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
Oracle
19 Oracle Database 19c: Administration Workshop 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
20 Oracle Certified Professional 19c (OCP 19c) 04-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên hệ
ISACA
21 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
22 Certified Information Systems Auditor (CISA) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified Information Security Manager (CISM) 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
24 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
25 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên Hệ
26 Certified Network Defender (CND) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
28 Project Management Professional - PMP 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
29 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 11-12-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
30 Lập Trình Python Cơ Bản 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
31 Phân tích mã độc căn bản 30-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
32 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
33 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
34 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
35 IT HelpDesk Professional 05-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
37 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
38 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
39 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 18-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 16-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
72 giờ Việt Nam Liên hệ
AWS
41 Architecting on AWS 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
42 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 30-09-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
43 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
44 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
45 CompTIA IT Fundamentals (ITF+) 31-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 3-5
24h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
46 DevOps Cơ Bản 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
47 Docker Foundation 06-11-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
48 Certified Kubernetes Administrator 11-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Palo Alto Networks
49 Palo Alto Networks Certified Security Engineers (PCNSE) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
30h Việt Nam Liên hệ
50 Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator 30-10-2023 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
30h Việt Nam Liên hệ