Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tại TP.HCM Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 22-12-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 23-02-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 25-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 26-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 16-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering Microsoft SQL Server Databases 25-03-2019 18h00 - 21h00
thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
10 Certified Information Systems Auditor (CISA) 23-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
11 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
12 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 02-03-2019 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
13 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 24-12-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
14 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 02-03-2019 08h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
15 Project Management Professional - PMP 23-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
16 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 08-01-2019 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
17 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
18 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 06-05-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
19 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 22-02-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
20 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 25-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 30-03-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
22 Linux LPI 2 09-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
23 Linux LPI 1 11-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 19-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ
Lịch khai giảng tại Hà Nội Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 02-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-03-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 13-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft Exchange Server 2016 12-03-2019 18h-21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 13-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft SQL Server Databases 22-04-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
7 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2019 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
8 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-03-2019 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
9 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
10 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 24-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
11 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
12 Project Management Professional - PMP 09-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
13 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 17-01-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
24h Việt Nam Liên Hệ
14 IT HelpDesk Professional 10-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
15 CompTIA Security+ 27-04-2019 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam
Lịch khai giảng trực tuyến Xem thêm
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí