Khóa học PCNSA (Palo Alto Network) - Palo Alto Networks Certified Network Security Administrator

I. Giới thiệu khóa học:

Chứng nhận PALO ALTO NETWORKS CERTIFIED NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR (PCNSA) xác nhận rằng bạn có thể vận hành tường lửa thế hệ mới của Palo Alto Networks để bảo vệ hệ thống mạng chống lại các mối đe dọa nâng cao. Khóa học PALO ALTO NETWORKS CERTIFIED NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR (PCNSA) cung cấp những kiến thức về cấu hình và vận hành hiệu quả tường lửa để dựa trên công nghệ tiên tiến nhận diện người dùng (User-ID), kiểm soát ứng dụng (App-ID) và đảm bảo dữ liệu được an toàn (Content-ID).

II. Thời lượng:

30 giờ

III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Khóa học PALO ALTO NETWORKS CERTIFIED NETWORK SECURITY ADMINISTRATOR (PCNSA) giúp bạn trang bị kiến thức cần thiết cho kỳ thi để đạt chứng nhận PCNSA.

V. Điều kiện tiên quyết:

Hoàn thành khóa học CCNA (200-301)

Cần hiểu biết căn bản về mạng như kiến thức định tuyến (Routing), chuyển mạch (Switching), kiến thức về bộ giao thức TCP/IP. Ngoài ra cũng cần hiểu biết cơ bản về bảo mật như khái niệm cổng (port) và giao thức (protocol). Đã từng sử dụng qua các thiết bị tường lửa khác, Proxy hay IPS là một lợi thế.

VI. Nội dung khóa học:

1. Platforms and Architecture

 • Security platform overview
 • Next-generation firewall architecture
 • Zero Trust security model
 • Firewall offerings

2. Initial Configuration

 • Administrative controls
 • Initial access to the system
 • Configuration management
 • Licensing and software updates
 • Account administration
 • Viewing and filtering logs

3. Interface Configuration

 • Security zones and interfaces
 • Tap interfaces
 • Virtual Wire interfaces
 • Layer 2 interfaces
 • Layer 3 interfaces
 • Virtual routers
 • VLAN interfaces
 • Loopback interfaces
 • Policy-based forwarding

4. Security and NAT Policies

 • Security policy fundamental concepts
 • Security policy administration
 • Network Address Translation
 • Source NAT configuration
 • Destination NAT configuration

5. App-ID™

 • Application identification (App-ID) overview
 • Using App-ID in a Security Policy
 • Identifying unknown application traffic
 • Migrating to an App-ID-based Security policy
 • Updating App-ID

6. Basic Content-ID™

 • Content-ID overview
 • Vulnerability Protection Security Profiles
 • Antivirus Security Profiles
 • Anti-Spyware Security Profiles
 • File Blocking Profiles
 • Attaching Security Profiles to Security policy rules

7. URL Filtering

 • URL Filtering Security Profiles
 • Attaching URL Filtering Profiles

8. Decryption

 • Decryption concepts
 • Certificate management
 • SSL Forward Proxy decryption

9. WildFire™

 • WildFire concepts
 • Configuring and managing WildFire
 • WildFire reporting

10. User-ID™

 • User mapping methods overview
 • Configuring User-ID
 • PAN-OS® Integrated agent configuration
 • Configuring group mapping
 • User ID and Security policy

11. VPN Overview

 • Site-to-site VPN
 • Large Scale VPN
 • Remote Acces VPN

12. Quản lý và lập báo cáo

 • Dashboard.
 • Basic Logging
 • Basic Report.
 • Tech Support file.
 • Backup Config-file.
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 06-05-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 30h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác