VMware

VMware

Các khoá đào tạo của VMware về Ảo hoá hạ tầng CNTT, Cloud, VDI, Mobility.

(ISC)²

(ISC)²

Robusta là đối tác uỷ quyền đào tạo các chương trình CISSP, CCSP, SSCP tại Việt Nam.

Microsoft

Microsoft

Các khoá học về Server, Power BI, Database, Office 365, Sharepoint,..

Red Hat

Red Hat

Chương trình đào tạo uỷ quyền Red Hat tập trung về Red Hat Linux và OpenStack

DellEMC

DellEMC

Các khoá học mở về Data Center, Storage Architect và Big Data và các khoá đào tạo chuyên về công nghệ của DellEMC

AWS

AWS

Các khoá học về AWS

EC-Council

EC-Council

Các khoá đào tạo về bảo mật và phòng chống tấn công, tiêu biểu là CEH

CompTIA

CompTIA

Các chương trình đào tạo IT như A+, Network+, Security+, and CASP.

DevOps Institute

DevOps Institute

Robusta là đối tác uỷ quyền duy nhất của DevOps Institute, đào tạo các chương trình DevOps tại Việt Nam.

PMI

PMI

Các khoá học về Quản lý dự án của Viện quản lý dự án Hoa Kỳ, tiêu biểu là khoá PMP

Citrix

Citrix

Các chương trình đào tạo ủy quyền của Citrix chuyên về ảo hóa (App và VDI) và Network (NetScaler)

Cisco

Cisco

Các khoá học thực tiễn về Quản trị mạng Cisco, trong đó tiêu biểu là CCNA, CCNP

Oracle

Oracle

Các chương trình đào tạo về quản trị, vận hành và lập trình với CSDL Oracle

ISACA

ISACA

Các chương trình đào tạo chỉ dẫn và cung cấp các công cụ Quản trị CNTT, tiêu biểu là khoá COBIT Foundation

Trend Micro

Trend Micro

Các khoá học về bảo mật thông tin như Deep Security, Web Security,...dựa trên nền sản phẩm của Trend Micro

Inforisk360

Inforisk360

Các khóa đào tạo về CyberSecurity

PECB

PECB

Các chương trình đào tạo về các chuẩn ISO, Audit như ISO 2000, ISO 27001, GDRP Audit, Lead Auditor,...

Veeam

Veeam

Các chứng chỉ về sao lưu, khôi phục và sao chép dữ liệu trên VM

Cloudera

Cloudera

Các chương trình đào tạo của Cloudera về Big Data dành cho các đối tượng Data Engineer, Data Scientist 

Elastic

Elastic

Robusta là đối tác đào tạo ủy quyền của Elastic tại Việt Nam.

Splunk

Splunk

Chương trình đào tạo Splunk

Fortinet

Fortinet

Các khoá đào tạo về bảo mật của Fortinet

SAP

SAP

SAP (viết tắt của System Applications and Products in Data Processing) là nhà cung cấp các giải pháp phần mềm quản lý doanh nghiệp cho các tổ chức, công ty.

Google Cloud

Google Cloud

Google Cloud Platform là nền tảng điện toán đám mây do Google cung cấp, với các dịch vụ máy ảo, lưu trữ, phân tích dữ liệu, cùng nhiều công nghệ tiên tiến khác.

Practical DevSecOps

Practical DevSecOps

Chương trình đào tạo trong các lĩnh vực DevSecOps, Bảo mật sản phẩm, Bảo mật ưng dụng và Kiến trúc bảo mật hiện đại.

Palo Alto Networks

Palo Alto Networks

Các khoá đào tạo về bảo mật của Palo Alto Networks

Công nghệ 4.0

Công nghệ 4.0

Đào tạo các xu hướng công nghệ mới: IoT, AI, AR & VR...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số

Các  khóa học về Chuyển đổi số, công nghệ chuyển đổi số như AI, Big Data, Blockchain, IoT

Data Science

Data Science

Các khoá học về nền tảng, công nghệ và kiến trúc, triển khai Big Data

Artificial Intelligent

Artificial Intelligent

Các chương trình đào tạo nhắm tới việc nâng cao nhận thức và tư duy hệ thống về ứng dụng AI cho doanh nghiệp.

Công nghệ Blockchain

Công nghệ Blockchain

Khóa học sẽ mang lại kiến thức cho người muốn nhanh chóng nắm bắt công nghệ cũng như nguyên lý hoạt động của Blockchain.

IOT

IOT

Bao gồm khóa học về kiến thức IOT căn bản, bảo mật Interner Of Things.

Bảo mật - An toàn thông tin

Bảo mật - An toàn thông tin

Bao gồm các khoá về nhận thức ATTT, xây dựng quy trình và giải pháp bảo mật, phân tích mã độc, lập trình bảo mật cho ứng dụng

Ảo hóa

Ảo hóa

Các khoá đào tạo về kiến trúc, triển khai Ảo hoá hạ tầng CNTT, Ảo hoá lưu trữ, Ảo hoá Network...

Điện toán đám mây

Điện toán đám mây

Các khoá đào tạo giúp hoạch định, xây dựng kiến trúc, lên kế hoạch và triển khai giải pháp Cloud, IaaS.

DevOps

DevOps

Các khóa học về DevOps, DevSecOps,...

Quản trị công nghệ thông tin

Quản trị công nghệ thông tin

Bao gồm các khoá đào tạo về kỹ năng, quy trình, khung công việc trong quản lý và quản trị CNTT như COBIT, TOGAF, ITSM

Quản lý dự án

Quản lý dự án

Bao gồm các khoá như Quản lý dự án căn bản, PMP, Quản lý dự án CNTT, Microsoft Project...

Network

Network

Bao gồm các khoá chuyên đề quản trị mạng như Cisco, Juniper...

Linux

Linux

Các khoá đào tạo chuyên về Linux như Linux LPI, Quản trị mạng Linux, Linux Ubuntu, SUSE

Data Center M&E

Data Center M&E

Bao gồm các khoá đào tạo thiết kế, xây dựng hệ thống M&E như sàn nâng, cáp, lạnh, điện...và vận hành Data Center

Lập trình Web

Lập trình Web

Các khoá đào tạo chuyên về lập trình web, các kỹ thuật và xu hướng mới về lập trình web trên thế giới

Lập trình di động

Lập trình di động

Các khoá học về lập trình di động bao gồm iOS và Android, Windows Phone

Kiểm Thử Phần Mềm

Kiểm Thử Phần Mềm

Trang bị kiến thức nền tảng về những kỹ năng cần thiết về kiểm thử phần mềm, Software Testing, theo chuẩn quốc tế.

Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu

Các khoá đào tạo về triển khai, quản trị và lập trình CSDL với SQL Server, Oracle

BI - Data Warehouse

BI - Data Warehouse

Các khoá đào tạo về Business Intelligent và Data warehouse

VDI & Mobility

VDI & Mobility

Các khoá đào tạo giúp triển khai giải pháp hạ tầng, bảo mật, quản trị EUC, VDI và Mobility

Virtual Reality

Virtual Reality

Các chương trình đào tạo dựa trên các công cụ phần mềm mô phỏng, các kịch bản mô phỏng với thực tế.

Splunk

Splunk

Chương trình đào tạo Splunk

ERP

ERP

Hiện nay, SAP S/4 HANA là ERP và là nền tảng kỹ thuật chính cho những giải pháp khác của SAP, cho phép các doanh nghiệp áp dụng vào chuyển đổi thành doanh nghiệp số. 

Kĩ năng trình bày và tổ chức cuộc họp

Kĩ năng trình bày và tổ chức cuộc họp

Khoá học cung cấp các kĩ năng phục trình bày và tổ chức các cuộc họp.

Làm việc hiệu suất cao với Office và thiết bị di động

Làm việc hiệu suất cao với Office và thiết bị di động

Các kĩ năng nhằm tăng hiệu suất làm việc với ứng dụng Microsoft Office và các thiết bị di động

Kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

Kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp

Khoá học cung cấp những kĩ năng bán hàng chuyên nghiệp nhất.

Các khoá đào tạo theo yêu cầu

Các khoá đào tạo theo yêu cầu

Robusta thực hiện các khoá đào tạo theo yêu cầu bao gồm khảo sát, xây dựng nội dung, triển khai theo địa điểm và thời gian tuỳ nhu cầu khách hàng

Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin

Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin

Khóa học sẽ mang lại kiến thức cho người muốn nhanh chóng nắm bắt công nghệ cũng như nguyên lý hoạt động của Blockchain qua đồng tiền số Bitcoin

Đối tác