Tin tức

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Project Management Professional - PMP"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Project Management Professional - PMP"

Vào sáng thứ Bảy - ngày 14/05/2022 vừa qua, Robusta khai giảng khóa đào tạo "Quản lý dự án chuyên nghiệp - Project Management Professional (PMP)" với sự quan tâm và góp mặt tham dự của các chuyên viên đến từ nhiều doanh nghiệp.

16/05/2022

Robusta HN khai giảng khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Robusta HN khai giảng khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 14/05/2022, Robusta triển khai song song hình thức trực tuyến và trực tiếp cho khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của nhiều đơn vị khác nhau.

16/05/2022

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Vào lúc 18h15 thứ 2, ngày 25/04/2022, Robusta triển khai song song hình thức trực tuyến và trực tiếp cho khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của nhiều đơn vị khác nhau.

26/04/2022

Robusta HN khai giảng khóa trực tuyến "Đào tạo chuyên sâu về lưu trữ và ảo hóa"

Robusta HN khai giảng khóa trực tuyến "Đào tạo chuyên sâu về lưu trữ và ảo hóa"

Vào lúc 08h30 thứ 5, ngày 07/04/2022, Robusta HN khai giảng trực tuyến khóa "Đào tạo chuyên sâu về lưu trữ và ảo hóa" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của EVNGenco 1 .

12/04/2022

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11)"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11)"

Vào lúc 08h30 thứ 7 - ngày 09/04/2022, Robusta triển khai song song trực tuyến và trực tiếp khóa đào tạo: "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) " với sự tham gia của các chuyên viên IT đến từ các cơ quan.

12/04/2022

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 09/04/2022, Robusta triển khai song song trực tuyến và trực tiếp khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của nhiều đơn vị khác nhau.

12/04/2022

Robusta HN khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "SHAREPOINT FOR OFFICE 365 END USER"

Robusta HN khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "SHAREPOINT FOR OFFICE 365 END USER"

Vào lúc 8h30 ngày 28/03/2022, Robusta HN khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "SHAREPOINT FOR OFFICE 365 END USER" với sự tham gia của các học viên là cán bộ nhân viên đến từ Công ty lớn.

30/03/2022

Robusta HN khai giảng khóa:"Analyzing Data with Power BI"

Robusta HN khai giảng khóa:"Analyzing Data with Power BI"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 26/03/2022, Robusta triển khai khóa đào tạo "Analyzing Data with Power BI" với hy vọng đưa được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, hiệu quả hơn đến với các học viên là chuyên viên IT đến từ đơn vị lớn.

29/03/2022

Robusta khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc"

Vào 8h30 sáng thứ 7 ngày 26/03/2022, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc" cùng với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hồ Chí Minh.

29/03/2022