Tin tức

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Application security"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Application security"

Vào lúc 8h30 ngày 27/11/2021, Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "APPLICATION SECURITY" với sự tham gia của các học viên là chuyên viên IT đến từ đơn vị Ngân hàng.

29/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 13/11/2021, Robusta triển khai khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của nhiều đơn vị khác nhau.

15/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11)"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11)"

Vào lúc 18h15 thứ 2 - ngày 08/11/2021 vừa qua, Robusta đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến: "Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) " với sự tham gia của các chuyên viên IT đến từ các cơ quan.

10/11/2021

Robusta triển khai tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "TOGAF 9.2"

Robusta triển khai tổ chức khóa đào tạo trực tuyến "TOGAF 9.2"

Vào những ngày đầu tháng 11, lúc 08h30 ngày 06/11/2021 - Robusta triển khai khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp -  TOGAF 9.2" cho các học viên là chuyên viên CNTT đến từ các đơn vị TP.HCM.

09/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Linux LPI 1"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Linux LPI 1"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 06/11/2021, Robusta triển khai khóa đào tạo trực tuyến "Linux LPI 1" với hy vọng đưa được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, hiệu quả hơn đến với các học viên là chuyên viên IT đến từ các đơn vị lớn lớn.

09/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]"

Vào lúc 18h15 thứ 2, ngày 01/11/2021, Robusta triển khai khóa đào tạo trực tuyến "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của nhiều đơn vị khác nhau.

02/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "LINUX LPI 2"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "LINUX LPI 2"

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 30/10/2021, Robusta triển khai khóa đào tạo trực tuyến "Linux LPI 2" với hy vọng đưa được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, hiệu quả hơn đến với các học viên là chuyên viên IT đến từ các đơn vị lớn.

02/11/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Developing Microsoft Azure and Web Services"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Developing Microsoft Azure and Web Services"

Vào lúc 18h15 ngày 26/10/2021, Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "DEVELOPING MICROSOFT AZURE AND WEB SERVICES" với sự tham gia của các học viên là chuyên viên IT đến từ một đơn vị Hàng Không.

28/10/2021

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Querying Data with Transact-SQL"

Robusta khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Querying Data with Transact-SQL"

Dịch bệnh dần được kiểm soát, TP đang dần trở lại trạng thái bình thường mới. Các lớp học tại Robusta vẫn đang được triển khai trực tuyến để đáp ứng nhu cầu học viên. Vào lúc 8h30 sáng ngày 21/10/2021, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo trực tuyến "Querying Data with Transact-SQL" với sự tham gia của các học viên là chuyên viên IT đến Nestlé Việt Nam.

22/10/2021