Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý II/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 06-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 13-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 02-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Administering Microsoft Exchange Server 2019 21-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft 365 Identity and Services 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Microsoft Azure Administrator 27-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 02-07-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
14 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
15 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
16 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 25-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-06-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
PMI
20 Project Management Professional - PMP 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
21 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 20-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 Agile Project Management Professional 04-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
25 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 07-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
26 Linux LPI 2 21-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
27 Linux LPI 1 04-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
28 Architecting on AWS 06-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 07-06-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 18-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
31 DevOps Foundation® 28-06-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ