Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3, 4/2017
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 30-10-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 06-11-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 11-12-2017 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 04-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 11-11-2017 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
6 Administering Microsoft SQL Server Databases 18-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
7 Data Science and Big Data Analytics 17-11-2017 8h30 - 17h30
Thứ 3,4,5,6,7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
8 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 17-11-2017 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
9 Certified Information Systems Auditor (CISA) 24-10-2017 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
10 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18-11-2017 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 11-12-2017 9h - 17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
PMI
12 Project Management Professional - PMP 21-10-2017 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
13 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 03-11-2017 18h - 21h
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ