Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 29-03-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 01-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 20-03-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Analyzing Data with Power BI 20-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
8 Administering Microsoft Exchange Server 2016 27-03-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 27-03-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 26-03-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7,CN; Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
12 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 05-04-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 10-05-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 26-03-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6, 7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
15 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 28-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 27-03-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
19 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-03-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
20 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 08-05-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
21 Project Management Professional - PMP 10-04-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
22 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 Agile Project Management Professional 03-05-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 11-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
26 IT HelpDesk Professional 29-03-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
27 Linux LPI 1 27-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
28 Architecting on AWS 20-03-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 16-03-2021 18h00 -21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 13-03-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
31 DevOps Foundation® 26-03-2021 8h30-17h30
Thứ 6, 7
16h Việt Nam Liên hệ