Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3-4/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.7] 19-11-2019 18h - 21h
Thứ 3-5-7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 23-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
3 Analyzing Data with Power BI 30-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
4 Power BI căn bản 07-12-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
5 Administering Microsoft Exchange Server 2016 09-12-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Microsoft Azure Administrator 09-12-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
7 Data Science and Big Data Analytics 07-12-2019 8h30 -17h30
Thứ 7,CN và 6,7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
8 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 07-12-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
9 Certified Information Systems Auditor (CISA) 30-11-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 05-12-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
11 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 23-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 30-11-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
13 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-12-2019 8h30 -17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 14-12-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
15 Project Management Professional - PMP 23-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
16 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 29-11-2019 18h -21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
17 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
18 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 22-11-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
19 IT HelpDesk Professional 29-11-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
20 Linux LPI 1 25-11-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
21 CompTIA Security+ 07-12-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ