Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý I/2024
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 18-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 RHCSA Rapid Track course (RH199) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 06-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 13-04-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 23-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 19c: Administration Workshop 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 12-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 3-4-5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Security Manager (CISM) 28-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
32h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 16-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 01-04-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
20 IT HelpDesk Professional 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Xây Dựng Chiến Lược Và Kiến Trúc Hệ Thống CNTT Cho Doanh Nghiệp Theo TOGAF 10 28-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
23 LINUX LPIC 2 (201-450 & 202-450) 11-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
24 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
25 LINUX LPIC 1 (101-500 & 102-500) 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 18-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 30-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 23-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
29 DevOps Foundation® 09-03-2024 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
DevOps
30 DevOps Foundation® 09-03-2024 8h30 -17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ