Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 24-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 24-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 23-08-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 24-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
5 Red Hat System Administration I (RH124) 31-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Administering a SQL Database Infrastructure 24-07-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Administering Microsoft Exchange Server 2016 31-07-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 31-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 07-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 21-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 23-07-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6,7,CN; Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 26-07-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 14-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
14 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 23-08-2021 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-07-2021 8h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 6, 7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
16 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 27-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 26-06-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
18 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 07-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 21-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 17-07-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
21 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 21-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 31-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
23 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-07-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Lập trình di động
24 Lập trình iOS nâng cao 08-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
25 Lập trình Android nâng cao 23-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 15-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
27 IT HelpDesk Professional 29-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên Hệ
28 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 30-07-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
29 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 06-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
30 Linux LPI 2 31-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
31 Linux LPI 1 25-09-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
32 Architecting on AWS 14-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
33 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 07-09-2021 18h00 -21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
34 CompTIA Security+ 31-07-2021 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
35 DevOps Foundation® 07-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ