Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 12-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 23-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
3 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 09-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
4 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 14-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
5 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 26-10-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
6 CompTIA Security+ 09-10-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
7 DevOps Foundation® 02-10-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ