Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-04-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 15-04-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 20-05-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft SQL Server Databases 01-04-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 13-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft Exchange Server 2016 20-05-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Analyzing Data with Power BI 25-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
8 Data Science and Big Data Analytics 10-05-2019 08h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN & 7,CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
9 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 15-04-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
10 Certified Information Systems Auditor (CISA) 20-05-2019 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
11 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
12 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 22-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
13 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 13-05-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
14 Project Management Professional - PMP 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
15 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 10-05-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
16 CompTIA Security+ 20-04-2019 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam