Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý III/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 12-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Analyzing Data with Power BI 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 24-09-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Oracle Database 12c: RAC Administration Ed 1.1 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
12 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 17-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
13 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 12-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 24-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
15 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
16 Project Management Professional - PMP 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
17 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 13-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
18 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 12-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
19 Agile Project Management Professional 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
21 Linux LPI 1 27-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
22 Architecting on AWS 10-10-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
23 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 06-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
24 CompTIA Security+ 10-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
25 DevOps Foundation® 08-10-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ