Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 2, 3/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 04-06-2018 08h30 - 17h30
Thứ 2-6
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Planning and Administering SharePoint 2016 28-05-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 09-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Administering Microsoft SQL Server Databases 11-06-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
6 Administering Microsoft Exchange Server 2016 25-06-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
7 Data Science and Big Data Analytics 25-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6-7-CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
8 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 04-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
9 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-06-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
10 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 16-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 2-6
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
11 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 04-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
12 Project Management Professional - PMP 14-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
13 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 16-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
14 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 06-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
15 IT HelpDesk Professional 27-07-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
16 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 16-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ