Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 04-03-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 30-03-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 13-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft Exchange Server 2016 12-03-2019 18h-21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 13-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft SQL Server Databases 22-04-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
7 Data Science and Big Data Analytics 15-04-2019 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
8 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-03-2019 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
9 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
10 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 24-04-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
11 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 18-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
12 Project Management Professional - PMP 09-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
13 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 21-02-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
24h Việt Nam Liên Hệ
14 IT HelpDesk Professional 10-05-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
15 CompTIA Security+ 27-04-2019 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam