Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 2-3/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 19-08-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 26-08-2019 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft SQL Server 2014 Databases 12-08-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 24-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
6 Microsoft Azure Administrator 26-08-2019 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Power BI căn bản 07-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
8 Administering Microsoft Exchange Server 2016 09-09-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 28-09-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 17-08-2019 08h30 - 17h30
Thứ 7,CN,2 & CN,2
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 03-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 15-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7
24h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Systems Auditor (CISA) 17-08-2019 08h30-17h30
thứ 7, CN và 5, 6 & 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 27-07-2019 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 18-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 4-5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
16 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 19-08-2019 8h30 -17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
17 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-09-2019 18h -21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
18 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 01-08-2019 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
19 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 16-08-2019 8h30 -17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
20 IT HelpDesk Professional 13-09-2019 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
21 Linux LPI 1 29-07-2019 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
22 CompTIA Security+ 24-08-2019 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ