Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1-2/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 17-04-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 27-04-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 23-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
5 Analyzing Data with Power BI 25-04-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
6 Power BI căn bản 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 16-05-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Administering Microsoft Exchange Server 2016 23-05-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft Azure Administrator 30-05-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 15-05-2020 8h30 -17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN"
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 21-05-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Việt Nam Liên hệ
14 Certified Information Systems Auditor (CISA) 05-06-2020 08h30-17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
15 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 09-05-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
16 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 18-05-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
17 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 04-07-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-05-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 04-05-2020 18h15 -21h15
Thứ 2,4,6
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 18-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
23 IT HelpDesk Professional 26-06-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
24 Linux LPI 1 09-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
25 AWS Technical Essentials 25-04-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên Hệ
26 Architecting on AWS 16-05-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
27 CompTIA Security+ 30-05-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
28 DevOps Foundation® 23-05-2020 8h30-17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ