Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 2, 3/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 20-08-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 22-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-10-2018 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft Exchange Server 2016 20-08-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
5 Data Science and Big Data Analytics 07-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6-7-CN
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
6 Certified Information Systems Auditor (CISA) 22-10-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
7 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 04-08-2018 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam
8 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 04-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
9 Project Management Professional - PMP 11-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
10 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
11 IT HelpDesk Professional 07-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
12 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 10-09-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
13 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 22-10-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ Blockchain
14 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ