Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý III/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 09-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 28-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud Management and Automation
5 VMware Cloud Foundation: Management and Operations [V4.X] 09-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 RHCSA Rapid Track course (RH199) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Query and Developing SQL Server Data with Traction SQL (T-SQL) 07-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên Hệ
8 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 07-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
9 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 21-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 23-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
12 Data Science and Big Data Analytics 04-11-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
13 Oracle Database 19c: Administration Workshop 04-11-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 11-11-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Security Manager (CISM) 19-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
32h Việt Nam Liên hệ
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 24-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 3-4-5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
18 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
19 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 28-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
20 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
21 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 16-10-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
22 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
23 IT HelpDesk Professional 05-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
24 Chiến Lược Và Kiến Trúc Tổng Thể Khi Xây Dựng Hệ Thống CNTT Cho Tổ Chức Và Doanh Nghiệp - TOGAF 10 05-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 26-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
32h Việt Nam Liên Hệ
27 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 26-10-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5-6-7-CN
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
28 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
29 Architecting on AWS 23-10-2023 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
30 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
31 CompTIA Security+ 21-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
32 DevOps Foundation® 14-10-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ
DevOps
33 DevOps Foundation® 30-09-2023 8h30 -17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ