Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý I/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [V8] 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 RHCSA Rapid Track course (RH199) 25-03-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
5 MCSA – Windows Server Hybrid Administrator Associate 08-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
80h Việt Nam Liên Hệ
6 PL-300T00 Microsoft Power BI Data Analyst 08-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 13-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
10 Oracle 12c: Introduction to SQL Ed 1.1 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 18-05-2023 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
13 Certified Information Security Manager (CISM) 18-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
32h Việt Nam Liên hệ
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 18-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7 và Thứ 6-7
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
15 Certified Ethical Hacker version 12 (CEH v12) 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 15-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 01-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 10-04-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 Thiết kế và quản trị hệ thống nâng cao OpenStack 13-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
22 IT HelpDesk Professional 13-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
24 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32h Việt Nam Liên hệ
25 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 20-04-2023 08h30 - 17h30
Thứ 5-6-7 và Thứ 6-7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
26 Linux LPI 2 25-03-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
27 LINUX LPI1(101-102) & LPI2(201-202) 01-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
72h Việt Nam Liên hệ
AWS
28 Architecting on AWS 08-05-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
29 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 27-03-2023 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
30 Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý 22-04-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
31 CompTIA Security+ 06-05-2023 8h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
32 DevOps Foundation® 06-05-2023 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ