Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 18-12-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
2 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 18-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
PMI
3 Project Management Professional - PMP 11-12-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Veeam
4 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 25-12-2021 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ