Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3, 4/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 27-11-2018 18h - 21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
2 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 15-12-2018 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
3 Certified Information Systems Auditor (CISA) 17-12-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
4 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 26-11-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
5 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-12-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
6 Project Management Professional - PMP 22-12-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
7 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 21-11-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Việt Nam Liên hệ
8 IT HelpDesk Professional 30-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
9 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 10-12-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
10 Linux LPI 1 03-12-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ