Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 1-2/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-08-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 21-09-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration II (RH134) 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
5 Đào tạo MCSA cấp tốc 22-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
6 Analyzing Data with Power BI 22-08-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
7 Administering Microsoft Exchange Server 2016 29-08-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 29-08-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 29-08-2020 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 24-08-2020 18h00 -21h00
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 01-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 04-09-2020 08h30-17h30
Tuần 1: Thứ 6,7, CN Tuần 2: Thứ 7,CN
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 07-09-2020 8h30 - 17h30
Trong tuần
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 08-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
16 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 05-09-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
17 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 19-09-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 29-08-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 15-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
21 IT HelpDesk Professional 07-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
22 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 20-08-2020 8h30 - 17h30
Thứ 5,6,7,CN
32h Việt Nam Liên hệ
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 24-08-2020 18h00 -21h00
Thứ 2,4,6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
24 Linux LPI 1 25-07-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
25 AWS Technical Essentials 19-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên Hệ
26 Architecting on AWS 25-09-2020 8h30 - 17h30
Thứ 6, 7, chủ nhật
24h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 The Veeam Certified Engineer (VMCE) v9.5 21-09-2020 18h00 - 21h00
Thứ 2,4,6
24h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 22-08-2020 8h30 -17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
29 DevOps Foundation® 29-08-2020 8h30-17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ