Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3, 4/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 08-10-2018 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 10-11-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
3 Administering Microsoft Exchange Server 2016 22-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
4 Planning and Administering SharePoint 2016 24-09-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
5 Data Science and Big Data Analytics 27-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 5-6-7
40h Việt Nam Liên hệ
ISACA
6 Certified Information Systems Auditor (CISA) 22-10-2018 08h30-17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
7 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 06-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
8 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 06-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
9 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
10 Project Management Professional - PMP 06-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
11 IT HelpDesk Professional 28-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ
12 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 01-10-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
13 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 22-10-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Việt Nam Liên hệ