Lịch khai giảng tại Hà Nội

Quý 3, 4/2017
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 25-12-2017 08h30 - 17h30
Trong tuần
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 08-01-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
4 Đào tạo MCSA cấp tốc 10-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
5 Administering Microsoft SQL Server Databases 10-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
6 Data Science and Big Data Analytics 06-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
7 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 08-01-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
8 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 22-01-2018 8h30 - 17h30
Thứ 2 - 7
48h Việt Nam Liên Hệ
(ISC)²
9 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-01-2018 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
10 Project Management Professional - PMP 24-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
11 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 05-01-2018 18h - 21h
Thứ 6,7,CN
24h Việt Nam Liên Hệ