In Ha Noi

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 20-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 Red Hat System Administration I (RH124) 18-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 16-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
8 Microsoft Azure Administrator 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Administering a SQL Database Infrastructure 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
10 Analyzing Data with Power BI 03-09-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
11 Data Science and Big Data Analytics 06-08-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
12 Oracle Database 12c: Administration Workshop Ed 2 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
14 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 25-08-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
16 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 02-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
17 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
18 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-08-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
20 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-07-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
21 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
Project Management
22 Agile Project Management Professional 05-09-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
23 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
24 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 21-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
25 Linux LPI 1 09-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
26 Linux LPI 2 23-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
27 Architecting on AWS 08-08-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
28 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 16-08-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
29 CompTIA Security+ 30-07-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ