In Ha Noi

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 03-08-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 17-08-2024
Liên hệ
3 19-08-2024
Liên Hệ
4 24-08-2024
Liên hệ
Red Hat
5 10-08-2024
Liên hệ
6 Red Hat System Administration II (RH134) 07-09-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
7 02-08-2024
Liên hệ
PMI
8 Project Management Professional - PMP 24-08-2024
Liên hệ
Big Data
9 Lập Trình Python Cơ Bản 03-08-2024
Liên hệ
IT Management
10 08-08-2024
Liên hệ
AWS
11 Architecting on AWS 12-08-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ