In Ha Noi

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 16-03-2024
Liên Hệ
2 18-03-2024
Liên hệ
3 23-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
4 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
5 30-03-2024
Liên hệ
Microsoft
6 23-03-2024
Liên hệ
7 Microsoft Azure Administrator 25-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 06-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 13-04-2024
Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 23-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 23-03-2024
Liên Hệ
ISACA
12 Certified Information Systems Auditor (CISA) 12-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
13 28-03-2024
Liên hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
15 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 16-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
16 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 23-03-2024
Liên Hệ
ISC (2)
17 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 01-04-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Project Management
20 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên Hệ
IT Management
21 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
22 28-03-2024
Liên hệ
Linux
23 Linux LPI 2 11-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
24 30-03-2024
Liên hệ
25 Linux LPI 1 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
26 Architecting on AWS 18-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Veeam
27 30-03-2024
Liên hệ
CompTIA
28 CompTIA Security+ 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
29 DevOps Foundation® 09-03-2024
Liên hệ
DevOps
30 09-03-2024
Liên hệ