In Ha Noi

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
3 05-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
4 Red Hat System Administration I (RH124) 12-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Red Hat System Administration II (RH134) 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
6 03-12-2022
Liên Hệ
7 Analyzing Data with Power BI 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
8 Administering a SQL Database Infrastructure 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 19-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 17-12-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 7, CN - Tuần 2: Thứ 6, 7, CN
40h Việt Nam Liên hệ
Oracle
11 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 17-12-2022
Liên Hệ
13 24-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
14 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
15 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISC (2)
16 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
17 Project Management Professional - PMP 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Cloud
18 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 12-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
19 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
45h Việt Nam Liên hệ
IT Management
20 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Veeam
21 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 20-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 3 - 5
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
22 CompTIA Security+ 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Foundation
23 DevOps Foundation® 24-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, CN
16h Việt Nam Liên hệ