Administering Microsoft Exchange Server 2016

Giới thiệu khóa học:

Khóa học sẽ hướng dẫn học viên cách thức quản lý máy chủ thư điện tử Microsoft Exchange Server2016.

Học viên sẽ tìm hiểu về cách cài đặt Exchange Server 2016, cấu hình và quản lý một hệ thống sử dụng Exchange Server.

Khóa học bao gồm cách quản lý thư gửi đến và thư mục công cộng, bao gồm cách thực hiện các thao tác hàng loạt sử dụng Exchange Management Shell.

Học viên cũng sẽ được tìm hiểu cách quản lý các kết nối, truyền tin, cách triển khai và quản lý tính năng có sẵn của Exchange Server, và cách thực hiện sao lưu và giải pháp khắc phục.

Khóa học cũng cung cấp cho học viên cách duy trì và điều khiển một Exchange Server 2016. Ngoài ra, học viên sẽ được học cách quản lý Microsoft Exchange Online trong ứng dụng Microsoft Office 365.

Thời gian đào tạo:

05 ngày (40 giờ)

 Hình thức đào tạo:

-       Đào tạo trực tiếp tại lớp học

 Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

-      Triển khai và quản lý Exchange Server 2016.

-      Tạo và quản lý nhiều nhận/ gửi thư điện tử trong Exchange Server 2016.

-      Sử dụng Exchange Management Shell tự động hóa qui trình để tạo và quản lý các đối tượng người nhận khác nhau trong Exchange Server 2016.

-      Cấu hình kết nối người dùng với Exchange Server 2016, và quản lý các dịch vụ Client Access.

-      Triển khai và quản lý tính sẵn sàng cao trong hoạt động.

-      Thực hiện sao lưu và phục hồi cho Exchange Server 2016.

-      Cấu hình cách vận chuyển thư tín điện tử.

-      Cấu hình message hygiene và tùy chọn bảo mật.

-      Triển khai và quản lý ứng dụng Exchange online

-      Giám sát và khắc phục sự cố Exchange Server 2016.

-      Bảo mật và duy trì Exchange Server 2016.

 Đối tượng tham gia:

-      Khóa học này được thiết kế cho những người có mong muốn trở thành quản trị viên thư điện tử trong doanh nghiệp sử dụng Exchange Server 2016.

-      Các chuyên gia CNTT và các kỹ thuật viên chăm sóc khách hàng đang vận hành hệ thống Exchange Server 2016.

-      Học viên tham gia khóa học này cần có ít nhất hai năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực CNTT, hiểu biết về Windows Server 2012, không yêu cầu có kinh nghiệm với các phiên bản Exchange Server trước đó.

-      Đối tượng tham gia khóa học này là chuyên gia CNTT muốn tham dự khóa học để hoàn thành bài thi 70-345: Thiết kế và Triển khai Microsoft Exchange Server 2016, lấy chứng chỉ Microsoft Certified System Engineer (MCSE): Microsoft Exchange Server 2016.

 Điều kiện tiên quyết::

-      Có ít nhất hai năm kinh nghiệm quản lý môi trường Windows Server, bao gồm Windows Server 2012 R2 hoặc Windows Server 2016,

-      Hiểu biết về Active Directory Domain Services (AD DS), hệ thống tên miền (DNS), giao thức TCP/IP, SMTP), các khái niệm an ninh mạng.

-      Có kiến thức làm việc với công nghệ hạ tầng khóa công khai (PKI), bao gồm kích hoạt Directory Certificate Services (AD CS), xác thực ủy quyền.

Nội dung đào tạo

1. Module 1: Triển khai Exchange Server 2016

2. Module 2: Quản lý các máy chủ Exchange Server 2016

3. Module 3: Quản lý các đối tượng người nhận

4. Module 4: Quản lý Microsoft Exchange Server 2016 và các đối tượng người nhận bằng cách sử dụng Exchange Management Shell

5. Module 5: Triển khai kết nối người dùng

6. Module 6: Quản lý tính khả dụng cao trong Exchange Server 2016

7. Module 7: Thực hiện khôi phục dữ liệu cho Exchange Server 2016

8. Module 8: Cấu hình và quản lý phương thức gửi thư tín

9. Module 9: Cấu hình chống virus, chống thư rác và bảo mật, ngăn ngừa file chứa phần mềm độc hại

10. Module 10: Triển khai và quản lý ứng dụng Exchange trực tuyến

11. Module 11: Giám sát và xử lý sự cố Microsoft Exchange Server 2016

12. Module 12: Bảo mật và duy trì Exchange Server 2016

  • Online

  • At Ho Chi Minh City

  • At Ha Noi


Other courses