Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 4/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
4 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Administering a SQL Database Infrastructure 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 05-12-2022
Liên hệ
8 Microsoft 365 Identity and Services 05-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Analyzing Data with Power BI 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
10 10-12-2022
Liên Hệ
11 Microsoft Azure Administrator 12-12-2022 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Querying Microsoft SQL Server 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
13 19-12-2022
Liên hệ
ISACA
14 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
15 Certified Information Systems Auditor (CISA) 17-12-2022 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 17-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
17 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-12-2022
Liên hệ
PMI
19 Project Management Professional - PMP 10-12-2022
Liên Hệ
Big Data
20 Lập Trình Python Cơ Bản 28-11-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Security
21 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 03-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
22 Phân tích mã độc căn bản 03-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
23 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
24 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
IT Management
25 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 05-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
26 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7, CN
32H Việt Nam Liên Hệ
27 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 10-12-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
28 03-12-2022
Liên hệ
AWS
29 Architecting on AWS 12-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
30 CompTIA Security+ 05-12-2022
Liên Hệ
31 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 10-12-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ