Lịch khai giảng trực tuyến

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 16-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 23-03-2024
Liên hệ
3 01-04-2024
Liên hệ
4 04-05-2024
Liên Hệ
5 11-05-2024
Liên Hệ
Microsoft
6 Microsoft Azure Administrator 04-03-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
7 Administering a SQL Database Infrastructure 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
8 16-03-2024
Liên Hệ
9 19-03-2024
Liên hệ
10 25-03-2024
Liên hệ
11 30-03-2024
Liên hệ
12 09-04-2024
Liên hệ
13 15-04-2024
Liên hệ
DellEMC
14 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
15 18-03-2024
Liên hệ
16 06-04-2024
Liên hệ
Oracle
17 23-03-2024
Liên hệ
ISACA
18 09-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
19 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Information Systems Auditor (CISA) 16-03-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 23-03-2024
Liên Hệ
EC-Council
22 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 09-03-2024
Liên Hệ
23 25-03-2024
Liên Hệ
24 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-03-2024
Liên Hệ
25 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 06-04-2024
Liên Hệ
ISC (2)
26 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
PMI
27 Project Management Professional - PMP 16-03-2024
Liên hệ
Cloud
28 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-03-2024
Liên hệ
Big Data
29 Lập Trình Python Cơ Bản 20-04-2024
Liên Hệ
Security
30 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2024
Liên Hệ
31 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 23-03-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
32 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 20-04-2024
Liên hệ
33 27-04-2024
Liên Hệ
Data Center M&E
34 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 30-03-2024
Liên Hệ
Project Management
35 23-03-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-03-2024
Liên Hệ
37 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 25-03-2024
Liên hệ
38 25-03-2024
Liên hệ
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 08-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
40 Linux LPI 1 23-03-2024
Liên hệ
41 Linux LPI 2 20-04-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
42 Architecting on AWS 25-03-2024
Liên hệ
43 30-03-2024
Liên hệ
Veeam
44 30-03-2024
Liên hệ
CompTIA
45 CompTIA Security+ 09-03-2024
Liên hệ
46 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 30-03-2024
Liên Hệ
47 14-05-2024
Liên Hệ
DevOps Foundation
48 30-03-2024
Liên hệ
49 06-04-2024
Liên Hệ
50 22-04-2024
Liên hệ
51 22-04-2024
Liên hệ
52 09-03-2024
Liên hệ
53 25-03-2024
Liên hệ
54 02-04-2024
Liên Hệ