Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 3, 4/2016

# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 13-04-2020
Liên Hệ
2 09-05-2020
Liên Hệ
Microsoft
3 18-04-2020
Liên Hệ
EC-Council
4 09-05-2020
Liên Hệ
5 12-05-2020
Liên Hệ