Lịch khai giảng trực tuyến

Quý II/2023
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 22-06-2024
Liên hệ
2 22-06-2024
Liên hệ
3 22-06-2024
Liên Hệ
4 29-06-2024
Liên hệ
5 01-07-2024
Liên hệ
6 06-07-2024
Red Hat
7 29-06-2024
Liên hệ
Microsoft
8 Microsoft Azure Administrator 17-06-2024 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 22-06-2024
Liên Hệ
10 29-06-2024
Liên hệ
11 Administering a SQL Database Infrastructure 06-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
12 06-07-2024
Liên hệ
13 08-07-2024
Liên Hệ
14 08-07-2024
Liên hệ
15 16-07-2024
Liên hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 27-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Cisco
17 24-06-2024
Liên hệ
18 20-07-2024
Liên Hệ
19 27-07-2024
Liên hệ
Oracle
20 22-07-2024
Liên hệ
ISACA
21 Certified Information Systems Auditor (CISA) 06-07-2024 08h30 - 17h30
Tuần 1: Thứ 5, 6, 7 Tuần 2: Thứ 6, 7
40h Việt Nam Liên hệ
22 20-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
23 Certified In The Governance Of Enterprise IT (CGEIT) 10-08-2024
Liên Hệ
EC-Council
24 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 24-06-2024
Liên Hệ
25 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 15-07-2024
Liên Hệ
26 29-07-2024
Liên Hệ
27 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2024
Liên Hệ
ISC (2)
28 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 29-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
29 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 06-07-2024
Liên Hệ
PMI
30 Project Management Professional - PMP 25-06-2024
Liên hệ
Cloud
31 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 05-08-2024
Liên hệ
Big Data
32 Lập Trình Python Cơ Bản 03-08-2024
Liên Hệ
Security
33 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 29-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
34 Phân tích mã độc căn bản 29-07-2024
Liên Hệ
35 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 03-08-2024
Liên hệ
36 17-08-2024
Liên Hệ
Data Center M&E
37 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 27-07-2024
Liên Hệ
Project Management
38 20-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 5, 6, 7
24h Việt Nam Liên hệ
IT Management
39 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 18-06-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
40 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 22-06-2024
Liên hệ
41 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 08-07-2024
Liên Hệ
42 16-07-2024
Liên hệ
43 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 20-07-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
44 Linux LPI 1 24-06-2024 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên Hệ
45 Linux LPI 2 01-07-2024 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
46 Architecting on AWS 08-07-2024
Liên hệ
47 27-07-2024
Liên hệ
Veeam
48 06-07-2024
Liên hệ
CompTIA
49 CompTIA Security+ 17-06-2024
Liên hệ
50 CompTIA Security+ 29-06-2024
Liên Hệ
51 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 20-07-2024
Liên Hệ
DevOps Foundation
52 06-07-2024
Liên hệ
53 07-07-2024
Liên hệ
54 15-07-2024
Liên Hệ
55 22-07-2024
Liên hệ
56 20-07-2024
Liên hệ
57 20-07-2024
Liên hệ
58 09-07-2024
Liên hệ