Lịch khai giảng trực tuyến

Quý 3, 4/2016

# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 17-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 VMware vSphere: Optimize and Scale [V6] 17-10-2020
Liên hệ
Veeam
3 Veeam Availability Suite v10: Configuration and Management 05-10-2020 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
4 CompTIA Security+ 28-11-2020
Liên Hệ