Red Hat

Chương trình đào tạo uỷ quyền Red Hat tập trung về Red Hat Linux và OpenStack

Robusta là Đối tác đào tạo uỷ quyền duy nhất của Red Hat tại Việt Nam. Robusta cung cấp các khoá đào tạo về Red Hat® Enterprise Linux® bao gồm cài đặt, quản trị, troubleshoot...đồng thời giúp học viên thi các chứng chỉ Red Hat Certified System Administrator, Red Hat Certified Engineer (RHCE)...

Đồng thời, Robusta cũng mang đến các khoá đào tạo giúp triển khai và quản trị Hạ tầng Cloud trên nền tảng Red Hat Enterprise Linux OpenStack

Red Hat Enterprise Linux
Red Hat Enterprise Linux OpenStack