Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 3-4/2020
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 05-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Chuẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 26-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 02-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
5 VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage [V7] 28-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 10-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
8 Analyzing Data with Power BI 10-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 12-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Microsoft 365 Identity and Services 17-10-2020 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Đào tạo MCSE 19-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
12 Administering Microsoft Exchange Server 2016 19-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Administering a SQL Database Infrastructure 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
15 Microsoft Azure Administrator 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
16 Data Science and Big Data Analytics 31-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 19-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Systems Auditor (CISA) 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
19 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 20-10-2020 18h15-21h15
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
20 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 24-10-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
21 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 30-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 21-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 12-10-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
25 Lập Trình Python Cơ Bản 26-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
26 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 10-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Phân tích mã độc căn bản 17-10-2020 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
28 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Quản lý dự án
30 Agile Project Management Professional 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
31 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 03-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
32 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 14-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
35 IT HelpDesk Professional 23-11-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
36 Linux LPI 2 07-11-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
37 Linux LPI 1 14-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
AWS
38 Architecting on AWS 10-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
39 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 19-10-2020 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA Security+ 02-11-2020 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps
41 DevOps Foundation® 28-11-2020 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Công nghệ 4.0
42 Internet of Things (IOT) 31-10-2020 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ