Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý I - II/2022
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 14-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 26-02-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 05-03-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 23-04-2022 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 28-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 16-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Đào tạo MCSA cấp tốc 19-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên hệ
9 Microsoft Azure Administrator 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
10 Administering a SQL Database Infrastructure 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft 365 Identity and Services 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Analyzing Data with Power BI 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
13 Querying Microsoft SQL Server 28-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
14 Windows Server 2019 Administration 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 02-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Certified Information Systems Auditor (CISA) 19-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
17 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
18 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 05-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
19 Computer Hacking Forensic Investigator v10 (CHFI v10) 21-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
20 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
21 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 12-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
22 Project Management Professional - PMP 07-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Program Management Professional – PgMP 18-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Điện toán đám mây
24 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 25-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Data Science
25 Lập Trình Python Cơ Bản 18-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 04-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
28 Certified Network Defender (CND) 11-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
29 Phân tích mã độc căn bản 23-04-2022 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 07-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
31 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 28-05-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
32 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 14-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
33 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
34 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 18-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
35 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 09-05-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Linux
36 Linux LPI 2 19-02-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
37 Linux LPI 1 14-03-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
38 Architecting on AWS 26-03-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7, Chủ Nhật
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
39 CompTIA Security+ 28-02-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
40 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 25-04-2022 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
41 DevOps Foundation® 09-04-2022 08h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ