Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1, 2/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 05-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 20-03-2018 18h - 21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 07-04-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 16-04-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
6 Cài đặt và cấu hình Windows Server 2016 12-03-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 24-03-2018 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Administering Microsoft SQL Server Databases 24-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
9 Administering Microsoft Exchange Server 2016 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
10 Querying Microsoft SQL Server 26-03-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 31-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Enabling and Managing Office 365 14-04-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
13 Data Science and Big Data Analytics 07-04-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
14 Chuyên gia điều tra tội phạm máy tính (CHFI v8) 31-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
15 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 02-04-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
16 EC-Council Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) 23-04-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên Hệ
(ISC)²
17 Systems Security Certified Practitioner (SSCP) 19-03-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
18 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 26-03-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
19 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 31-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
20 Project Management Professional - PMP 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
21 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 26-03-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
22 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 27-03-2018 18h - 21h
Thứ 3; 5
40h Việt Nam Liên Hệ
23 Phân tích mã độc căn bản 02-04-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
32h Việt Nam Liên Hệ
24 Phân tích mã độc nâng cao 21-04-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
25 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 17-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
26 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 07-04-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Linux
27 Linux LPI 2 17-03-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
28 Linux LPI 1 19-03-2018 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ