Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 3/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere [v6.x] 03-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 10-07-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
3 VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V8.x] 19-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x] 19-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 24-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Red Hat
6 Red Hat System Administration I (RH124) 17-07-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Red Hat System Administration II (RH134) 09-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
8 Querying Microsoft SQL Server 26-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Đào tạo MCSA cấp tốc 02-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
56h Việt Nam Liên hệ
10 Administering Microsoft Exchange Server 2016 02-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Microsoft Azure Administrator 07-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
12 Microsoft 365 Identity and Services 07-08-2021 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
13 Analyzing Data with Power BI 21-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
14 Administering a SQL Database Infrastructure 23-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
15 Data Science and Big Data Analytics 21-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
16 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 12-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên hệ
17 Certified Information Systems Auditor (CISA) 19-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
18 Certified Information Security Manager (CISM) 14-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
19 Certified Ethical Hacker version 11 (CEH v11) 10-07-2021 8h30-17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
20 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 10-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
21 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 28-08-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
22 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 03-07-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
23 Project Management Professional - PMP 10-07-2021 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Data Science
24 Lập Trình Python Cơ Bản 23-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
25 Phân tích mã độc căn bản 31-07-2021 08h30-17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
26 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 09-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
27 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 16-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
28 Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001 28-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
29 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 31-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
30 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 28-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
Lập trình di động
31 Lập trình Android cơ bản 07-08-2021 8h30-17h30
Thứ bảy
40h Việt Nam Liên hệ
32 Lập trình iOS cơ bản 21-08-2021 08h30 - 21h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
33 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v4 Foundation 10-07-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
34 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 26-07-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên Hệ
35 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.2 31-07-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên hệ
36 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 14-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
37 Linux LPI 2 14-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
38 Linux LPI 1 21-08-2021 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
AWS
39 Architecting on AWS 02-08-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
32h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
40 CompTIA Security+ 23-08-2021 18h15-21h15
Thứ 2 - 4 - 6
48h Việt Nam Liên hệ
41 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 28-08-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
48h Việt Nam Liên hệ
DevOps Institute
42 DevOps Foundation® 04-09-2021 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ