Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 3/2021
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
ISACA
1 Quản trị CNTT doanh nghiệp với COBIT 5 Foundation 25-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2 - 4 - 6
24h Việt Nam Liên hệ
EC-Council
2 EC-Council's Certified Security Analyst v10 (ECSA v10) 26-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 3 - 5
40h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
3 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 25-09-2021 08h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
4 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 18-10-2021 18h15 - 21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ