Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1, 2/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 15-05-2018 18h - 21h
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 21-05-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 23-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 05-05-2018 08h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
5 Enabling and Managing Office 365 05-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
6 Administering Microsoft SQL Server Databases 05-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Querying Microsoft SQL Server 07-05-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
8 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 12-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
9 Administering Microsoft Exchange Server 2016 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
DellEMC
10 Data Science and Big Data Analytics 26-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
11 Certified Information Systems Auditor (CISA) 02-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
12 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
13 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
14 EC-Council Certified Chief Information Security Officer (C|CISO) 28-05-2018 8h30 - 17h30
Trong tuần
32h Nước ngoài Liên Hệ
15 Certified Ethical Hacker version 9 (CEH v9) 11-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
16 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 26-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
17 Certified Cloud Security Professional (CCSP) 25-06-2018 9h-17h
Trong tuần
40h Nước ngoài Liên Hệ
PMI
18 Project Management Professional - PMP 07-05-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
19 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 04-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
20 Phân tích mã độc căn bản 07-05-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
32h Việt Nam Liên Hệ
21 Đánh giá bảo mật ứng dụng Web theo tiêu chuẩn OWASP 08-05-2018 18h - 21h
Thứ 3; 5
40h Việt Nam Liên Hệ
22 Phân tích mã độc nâng cao 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
32h Việt Nam Liên Hệ
23 CompTIA Security+ 28-05-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
48h Việt Nam Liên hệ
Data Center M&E
24 Chuyên gia quản trị hạ tầng Trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ 02-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
25 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 12-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7-6-7
24h Việt Nam Liên hệ
26 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 19-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
27 IT HelpDesk Professional 11-06-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam Liên Hệ
Linux
28 Linux LPI 1 07-05-2018 18h30 - 21h30
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam Liên Hệ
29 Linux LPI 2 07-05-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
30 Linux LPI 1 12-05-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
31 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 09-06-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ