Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 2, 3/2018
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 08-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
2 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 18-09-2018 18h00-21h00
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 29-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Microsoft
4 Administering Microsoft SQL Server Databases 10-09-2018 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
5 Querying Microsoft SQL Server 24-09-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
6 Enabling and Managing Office 365 29-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 06-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
8 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 06-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
9 Data Science and Big Data Analytics 15-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
10 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
11 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 17-09-2018 18h-21h
Thứ 2-4-6
60h Việt Nam
(ISC)²
12 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 27-08-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
13 Project Management Professional - PMP 10-09-2018 18h - 21h
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên Hệ
Điện toán đám mây
14 Cài đặt, cấu hình và quản trị cơ bản OpenStack 29-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
15 Đào tạo Phân tích giám sát vận hành trung tâm an ninh 29-09-2018 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
16 Phân tích mã độc căn bản 01-10-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
32h Việt Nam Liên Hệ
Data Center M&E
17 Thiết kế, quản trị trung tâm dữ liệu, phòng máy chủ (CDCDP) 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7- Chủ Nhật
16h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
18 IT HelpDesk Professional 25-08-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên Hệ
19 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 13-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 5 - 6 - 7
24h Việt Nam Liên hệ
20 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 15-09-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
21 Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp - TOGAF 9.1 17-09-2018 18h - 21h
Tối 2-4-6
32h Việt Nam Liên hệ
22 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 06-10-2018 18h00-21h00
Thứ 2-4-6
24h Việt Nam
Linux
23 Linux LPI 2 20-08-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
24 Linux LPI 1 22-10-2018 18h - 21h
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
Công nghệ Blockchain
25 Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin 27-10-2018 8h30 - 17h30
Thứ 7
8h Việt Nam Liên hệ
CompTIA
26 CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) 06-11-2018 18h00-21h00
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ