Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 3-4/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 14-12-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v6.7] 23-12-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
3 Power BI căn bản 14-12-2019 8h30-17h30
Thứ 7
16h Việt Nam Liên hệ
4 Analyzing Data with Power BI 28-12-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
PMI
5 Project Management Professional - PMP 21-12-2019 8h30-17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Quản trị công nghệ thông tin
6 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 16-12-2019 18h15-21h15
Thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
AWS
7 Architecting on AWS 21-12-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ