Lịch khai giảng tại TP.HCM

Quý 1/2019
# Tên khóa học Khai giảng Giờ học
Ngày học
Thời lượng Giảng viên Học phí
VMware
Data Center Virtualization Infrastructure
1 Chẩn đoán và Khắc phục lỗi VMware vSphere 23-02-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
2 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 25-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
3 Tối ưu hoá hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 26-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
40h Việt Nam Liên Hệ
4 Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere 6.5 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên hệ
Microsoft
5 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions 16-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
6 Administering Microsoft SQL Server Databases 25-03-2019 18h00 - 21h00
thứ 2-4-6
40h Việt Nam Liên hệ
7 Đào tạo MCSA cấp tốc 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
56h Việt Nam Liên Hệ
DellEMC
8 Data Science and Big Data Analytics 30-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
ISACA
9 Certified Information Systems Auditor (CISA) 23-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
EC-Council
10 Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9) 25-02-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
11 Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) 02-03-2019 08h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên hệ
(ISC)²
12 Certified Information Systems Security Professional (CISSP) 02-03-2019 08h30 - 17h30
thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
PMI
13 Project Management Professional - PMP 23-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
40h Việt Nam Liên Hệ
Bảo mật - An toàn thông tin
14 Phân tích mã độc căn bản 18-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2-4-6
32h Việt Nam Liên Hệ
15 Đánh giá bảo mật ứng dụng di động 06-05-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
Quản trị công nghệ thông tin
16 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3 2011 Foundation 09-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
17 IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS) 25-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 - 6
40h Việt Nam Liên hệ
18 IT Service Management - Quản lý dịch vụ CNTT (ITSM) 30-03-2019 8h30-17h30
Thứ 7
24h Việt Nam Liên hệ
Linux
19 Linux LPI 2 09-03-2019 8h30 - 17h30
Thứ 7
60h Việt Nam Liên Hệ
20 Linux LPI 1 11-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 2 - 4 -6
60h Việt Nam Liên Hệ
CompTIA
21 CompTIA Security+ 19-03-2019 18h00 - 21h00
Thứ 3-5
48h Việt Nam Liên hệ