Chẩn đoán và khắc phục lỗi vSphere

Giới thiệu:

Khóa học là buổi trao đổi, thực hành, chia sẻ về các kiến thức, kỹ năng nâng cao giúp đủ trình độ chuyên môn trong vấn đề chẩn đoán khắc phục lỗi trong môi trường VMware vSphere® Khóa học cũng giúp tăng kỹ năng và năng lực sử dụng giao diện dòng lệnh (command-line) để phân tích các vấn đề. Khóa học dựa trên VMware® ESXi™ 6.5, 6.7 VMware® vCenter Server™ 6.7, Giúp xây dựng hệ thống kỹ năng xử lý lỗi và Cổng nghiệp vụ nội bộ về Kiến thức và chia sẻ các tình huống xử lý nội bộ, Quy trình IT Helpdesk, Kb/ Case Support and Ticket support.

Thời lượng:

40 giờ

Mục tiêu:

Kết thúc khóa hoc, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng cho các vấn đề sau đây:

 • Sử dụng VMware vSphere® Web Client, giao diện câu lệnh (command-line) và log files để chẩn đoán và khắc phục các sự cố của vSphere
 • Cấu hình SSL certificates
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về mạng
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về lưu trữ
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vCenter Server và vCenter HA
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về ESXi host
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere cluster
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về vSphere® vMotion®
 • Chẩn đoán và Khắc phục các vấn đề về máy ảo.
 • Thu thập và số hoá các nội dung kiến thức hệ thống
 • Có đủ kỹ năng hỗ trợ xử lý các tình huống lỗi
 • Thực hiện xây dựng các cổng thông tin chia sẻ KB/ Case ticket support nội bộ.
Đối tượng học viên:
 • Chuyên viên quản trị hệ thống,
 • Chuyên viên hỗ trợ chăm sóc khách hàng /Dịch vụ vận hành hạ tầng.
Yêu cầu:

Các yêu cầu bao gồm đáp ứng một trong các vấn đề sau

 • Bắt buộc đã tham gia khóa học VMware Certified Professional 6.x – Data Center Virtualization (VCP- DCV)
 • Ưu tiên đã tham gia khóa học VMware vSphere: Fast Track [V6.x]
 • Ưu tiên đã tham gia khoá VMware vSphere Design and Deploy Fast Track [6.x]
 • Ưu tiên đã tham gia khóa học VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.x]
 • Có kiến thức, kinh nghiệm ít nhất 1 năm triển khai ESXi và vCenter Server
 • Khuyến khích có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với giao diện dòng lệnh, lập trình Java, C, Apache, Design Web CSS, XML và Tomcat.
 Nội dung chi tiết:

1.      Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu tổng quan khóa học và các hoạt động trong suốt thời gian học.
 • Nhấn mạnh các mục tiêu khóa học

2.      Giới thiệu về công việc chẩn đoán khắc phục lỗi hệ thống

 • Xác định ảnh hưởng của sự cố hệ thống
 • Xác định phạm vi xử lý sự cố
 • Sử dụng một cách tiếp cận có cấu trúc
 • Thảo luận về các nguyên tắc xử lý sự cố
 • Thực hiện theo quy trình xử lý sự cố hợp lý
 • Xem xét các ví dụ về khắc phục sự cố

3.      Các công cụ chẩn đoán khắc phục lỗi

 • Sử dụng các công cụ dòng lệnh để xác định và khắc phục sự cố
 • Sử dụng vSphere CLI
 • Tìm và giải thích các tệp nhật ký quan trọng
 • Sử dụng vRealize Log Insight để tổng hợp nhật ký, tìm kiếm nhật ký hiệu quả và phân tích vấn đề

4.      Chuẩn đoán Mạng Ảo

 • Xác định các triệu chứng của các vấn đề liên quan đến mạng.
 • Phân tích và giải quyết các vấn đề về chuyển đổi vSS và chuyển đổi vDS.
 • Phân tích các sự cố kết nối máy ảo và khắc phục chúng.
 • Kiểm tra các sự cố kết nối mạng quản lý chung và khôi phục cấu hình.
 • Xác định và ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

5.      Chuẩn đoán Lưu trữ

 • Khắc phục sự cố kết nối bộ nhớ (iSCSI, NFS, VMware vSphere® VMFS, VMware vSAN ™ và VMware vSphere® Virtual Volume ™)
 • Phân tích nhật ký liên quan đến lưu trữ
 • Phân tích sự cố phần cứng và các tình huống cấu hình sai phần mềm.
 • Xác định các sự cố liên quan đến multi-pathing, bao gồm mất kết nối (PDL) và tất cả các đường dẫn (APD)
 • Phân tích các nguyên nhân có thể, khôi phục từ các điều kiện bị lỗi và khôi phục lưu trữ.

6.      Cụm máy chủ Host

 • Xác định và phục hồi từ các vấn đề liên quan đến vSphere HA.
 • Phân tích và khắc phục sự cố vSphere vMotion khác nhau liên quan đến di chuyển máy ảo.
 • Thảo luận và phục hồi từ các vấn đề vSphere DRS để đạt được chức năng phù hợp và sử dụng cân bằng tải tài nguyên.
 • Xem xét các kịch bản lỗi cụm vSphere và các giải pháp có thể.

7.      Máy ảo (Virtual Machines)

 • Phân tích và giải quyết các sự cố phổ biến về snapshot.
 • Xác định các nguyên nhân có thể và giải quyết các sự cố khi bật nguồn máy ảo.
 • Khắc phục sự cố trạng thái kết nối máy ảo.
 • Giải quyết các sự cố trong quá trình cài đặt VMware Tools ™
 • Xem xét các tình huống lỗi và cung cấp giải pháp xử lý

8.      vCenter Server và ESXi

 • Mô tả kiến ​​trúc vCenter Server và Platform Services Controller ™ trong vSphere 6.x.
 • Xác định và giải quyết các vấn đề xác thực, đăng nhập.
 • Khắc phục sự cố về chứng chỉ VMware.
 • Phân tích và khắc phục sự cố với dịch vụ Máy chủ vCenter.
 • Phân tích và khắc phục sự cố cơ sở dữ liệu Máy chủ vCenter.
 • Xác định các sự cố có tính sẵn sàng cao của VMware vCenter Server®.
 • Xem xét các tình huống lỗi máy chủ ESXi và vCenter Server và giải quyết các sự cố.
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ


Các khóa học khác