Data Center Virtualization Fundamentals [V6]

Tổng quan

Khóa học trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản về nền tảng công nghệ ảo hóa Trung tâm dữ liệu (Data Center) của VMware, hướng đến giải quyết các khó khăn và thách thức mà doanh nghiệp đang phải đổi mặt.

Khi tham gia khóa học, học viên sẽ được cung cấp các khái niệm cơ bản về ảo hóa hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu. Học viên sẽ nắm bắt đầy đủ kiến thức về sản phẩm giải pháp ảo hóa mới nhất VMware vSphere 6.0, với các thành phần kiến trúc hợp nhất, tạo nên giải pháp toàn diện vời các tính năng vượt trội giúp doanh nghiệp giải quyết được các bài toán kỹ thuật và kinh doanh.

Thời lượng

08 giờ

Mục tiêu khóa học

Sau khóa học, học viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức bao gồm:

 • Định nghĩa và mô tả các thách thức và nhu cầu của doanh nghiệp đối với giải pháp ảo hóa hạ tầng máy chủ và trung tâm dữ liệu
 • Tổng quan các tính năng của vSphere 6.0 và kiến trúc các thành phần
 • Cách thức giải quyết các bài toán kỹ thuật và kinh doanh của doanh nghiệp với nền tảng công nghệ ảo hóa máy chủ và trung tâm dữ liệu của VMware.
Đối tượng tham gia khóa học

Các đối tượng quan tâm và mong muốn trang bị kiến thức về nền tảng công nghệ ảo hóa của VMware.

Nội dung khóa học

1.     Chương 1: Tổng quan nền tảng công nghệ ảo hóa máy chủ và trung tâm dữ liệu với VMware vSphere,

Cung cấp các ví dụ thực tế về thách thức về kinh doanh vả kỹ thuật mà doanh nghiệp đang phải đối mặt, và giới thiệu tổng quan về sản phẩm công nghệ VMware vSphere

Mục tiêu chương 1:

- Tổng quan các thách thức của doanh nghiệp mà giải pháp VMware vSphere hướng đến

- Xác định các nhu cầu thực tế đối với công nghệ ảo hóa hạ tầng trung tâm dữ liệu

Nội dung chương 1:

- Giới thiệu các khái niệm về ảo hóa hạ tầng trung tâm dữ liệu

- Các khó khăn thách của của doanh nghiệp

- Tổng quan VMware vSphere 6.0

 2.     Chương 2: Các thành phần kiến trúc của VMware vSphere,

Cung cấp kiến thức về kiến trúc của sản phẩm công nghệ VMware vSphere 6.0 cùng nguyên lý vận hành, đáp ứng các yêu cầu năng lực đối với giải pháp ảo hóa hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Mục tiêu chương 2:

- Làm rõ cách thức sản phẩm VMware vSphere 6.0 giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp

- Trình bày các tính năng và nguyên lý vận hành của VMware vSphere 6.0

Nội dung chương 2:

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của Virtual Machines

   +  Virtual Machine là gì?

   + Các tính năng của Virtual Machine

   + Tại sao lại cần đến Virtual Machines?

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của ESXi Hypervisor

   + Khái niệm Host Hypervisor

   + Khái niệm ESXi Hypervisor

   + Host Management

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của vCenter

   + Tại sao lại cần đến vCenter?

   + Tính năng vMotion

   + Tính năng Distributed Resource Scheduler (DRS)

   + Tính năng Distributed Power Management (DPM)

   + Tính năng Storage vMotion

   + Tính năng Storage DRS

   + Tính năng Storage I/O Control

   + Tính năng vSphere Data Protection (VDP)

   + Tính năng High Availability (HA)

   + Tính năng Fault Tolerance (FT)

   + Tính năng vSphere Replication (VR)

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của Storage & Virtual Networking

   + Khái niệm và nguyên lý vận hành của Storage

 • Khái niệm Shared Storage
 • Các loại Storage
 • Khái niệm VSA
 • Khái niệm vFlash

   + Khái niệm và nguyên lý vận hành của Virtual Networking

 • Khái niệm Virtual Networking
 • Khái niệm Virtual Switches
 • Các loại Virtual Switch
 • Các tính năng về Networking trong vSphere 6.0

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của vCenter Operation Manager

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của vCenter Configuration Manager

- Các khái niệm và nguyên lý vận hành của vCenter Site Recovery Manager

3.     Chương 3: Ứng dụng giải quyết khó khăn thách thức của doanh nghiệp,

Giúp học viên áp dụng các kiến thức đã học trong việc xây dựng giải pháp có tính sẵn sàng cao, tối ưu với khả năng mở rộng linh hoạt và cơ chế quản lý chặt chẽ cho một doanh nghiệp điển hình.

Mục tiêu chương 3:

Giúp học viên ứng dụng kiến thức đã học vào việc xây dựng giải pháp ảo hóa cho doanh nghiệp điển hình

Nội dung chương 3:

- Ứng dụng kiến thức xây dựng giải pháp có tính sẵn sàng cao

- Ứng dụng kiến thức xây dựng giải pháp có khả năng mở rộng linh hoạt

- Ứng dụng kiến thức xây dựng giải pháp có tính tối ưu

- Ứng dụng kiến thức xây dựng giải pháp có cơ chế quản lý chặt chẽ

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác