Implementing and Administering Cisco Solutions – CCNA (200-301)

I. Giới thiệu khóa học:

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là khóa học của hãng Cisco về quản trị hạ tầng mạng doanh nghiệp. Đây là một khóa học cơ sở giúp người học có những kiến thức và kỹ năng cơ bản từ đó có thể triển khai, quản trị và vận hành môt hệ thống mạng trong doanh nghiệp ngày nay.

Chương trình học gốc của Cisco rất dài và bao hàm nhiều nội dung, có thể gây bối rối cho người học mới bắt đầu hoặc gây khó khăn cho người học trong việc sắp xếp một khoảng thời gian quá dài theo học. Chương trình CCNA cấp tốc tại Robusta là khóa học đã được ban giảng viên của Trung tâm gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đúc kết, cô đọng lại những vấn đề thiết thực và thực sự cần thiết một kỹ sư phải nắm vững khi tham gia vào công việc thực tế. Chương trình cũng được thiết kế với thời lượng phù hợp để người học có thể dễ dàng sắp xếp thời gian theo học mà không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của bản thân.

II. Thời lượng:

60 giờ

III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:
 • Sau khi theo học khóa học này, người học có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để có thể triển khai, vận hành, xử lý sự cố một hệ thống mạng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 • Người học cũng được trang bị kiến thức nền tảng về mạng máy tính để có thể vận dụng vào các lĩnh vực khác cũng như phát triển chuyên sâu theo lĩnh vực quản trị mạng (quản trị được các hạ tầng mạng doanh nghiệp lớn, môi trường ISP, theo đuổi các chuyên ngành bảo mật, data center, cloud,...)
V. Điều kiện tiên quyết:

Người học biết sử dụng máy tính cơ bản, truy nhập Internet và Anh văn cơ bản.

VI. Nội dung khóa học:

1. Network Fundamental:

- Tổng quan về mạng máy tính.

- Mô hình OSI, TCP/IP:

 • Nguyên tắc hoạt động của các mô hình phân lớp.
 • Mô tả vai trò và chức năng của các lớp của hai mô hình OSI và TCP/IP.
 • Transport layer: TCP và UDP.
 • Network layer: IP.
 • Data link layer và Physical layer.

- Vai trò và hoạt động của các giao thức: ARP, ICMP, DHCP.

- Giới thiệu và giải thích hoạt động của các công cụ Ping, Trace.

- Giới thiệu vai trò và chức năng của thiết bị Router.

- Giới thiệu vai trò và chức năng của thiết bị Switch:

 • Công nghệ Ethernet.
 • Hoạt động cơ bản của một Ethernet switch.

- Giới thiệu về IOS của Cisco. Làm quen với giao diện dòng lệnh (CLI – Command Line Interface) của Cisco IOS.

2. Routing (Định tuyến):

- Routing là gì? Router thực hiện hoạt động routing như thế nào?

- Static routing:

 • Mô tả về static routing.
 • Static default routing.
 • Thực tập cấu hình static routing trên router Cisco.

- Dynamic routing:

 • Phân loại giao thức định tuyến: Distance – vector và Link – state.
 • Các khái niệm: Longest – match, Administrative Distance, Metric.
 • Hoạt động của giao thức định tuyến OSPF.
 • Default – routing với OSPF.
 • Thực tập cấu hình OSPF trên router Cisco.

3. Switching:

- VLAN.

- Trunking, VTP (VLAN Trunking Protocol).

- STP (Spanning Tree Protocol).

- Etherchannel.

- InterVLAN routing:

 • Router on a Stick.
 • Layer 3 switching.

4. Access Control List (ACL):

- Giới thiệu và phân tích vai trò, hoạt động của ACL trên router Cisco.

- Sử dụng ACL trên interface để kiểm soát dữ liệu đi qua router.

5. Network Address Translation (NAT):

- Giới thiệu và phân tích vai trò, hoạt động của NAT.

- Thực tập cấu hình một số phương thức NAT tiêu biểu trên router Cisco.

6. Các chủ đề khác:

6.1. WAN connection:

 • Mô tả các loại hình đấu nối WAN thường gặp: Leased – line, Metro Ethernet, MPLS VPN.
 • Mô tả các loại hình truy nhập Internet thường gặp. Thực tập cấu hình PPPoE client trên router Cisco.
 • Giới thiệu về một số loại VPN trong doanh nghiệp: GRE VPN, IP Sec VPN, SSL VPN.

6.2. Tổng quan về Wireless LAN:

 • Giới thiệu về Wireless LAN. Phân tích góc nhìn network về Wireless LAN trong mạng doanh nghiệp.
 • Tổng quan về các thông số kỹ thuật của Wireless LAN: kênh, dải tần, SSID,...
 • Giới thiệu về các kiến trúc Wireless LAN: Autonomous AP và Lightweight AP.
 • Giới thiệu về bảo mật cho Wireless LAN: WPA, WPA2, WPA3.

6.3. Tổng quan về IPv6:

 • Giới thiệu về IPv6.
 • Định dạng của địa chỉ IPv6.
 • Cách thức gán địa chỉ IPv6 lên thiết bị.
 • Các loại địa chỉ IPv6.
 • Định tuyến với địa chỉ IPv6 (IPv6 routing).

6.4. Một số chủ đề nâng cao:

 • Mô tả một số kiến trúc mạng doanh nghiệp: 2 – tier, 3 – tier, Spine – and – leaf.
 • Giới thiệu về Network Security.
 • Mô tả các giao thức phục vụ về quản trị hạ tầng: SNMP, Syslog, NTP.
 • Mô tả về nhóm giao thức FHRP.
 • Giới thiệu về Network Automation.
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 24-08-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên Hệ
 • Ngày khai giảng : 12-08-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 24-08-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Ngày khai giảng : 12-08-2024
 • Giờ học : 18h30 - 21h30
 • Ngày học : Thứ 2-4-6
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội