Veeam Availability Suite v11a: Cấu hình và Quản lý

Giới thiệu khóa học:

Khóa đào tạo Veeam® Availability Suite ™ v11a: Cấu hình và quản lý là một khóa đào tạo sâu về kỹ thuật kéo dài ba ngày, tập trung vào việc dạy các chuyên gia CNTT các kỹ năng để định cấu hình, quản lý và hỗ trợ giải pháp Veeam Availability Suite v11a. Với các phòng thí nghiệm thực hành trực tuyến, lớp học cho phép Quản trị viên và kỹ sư quản lý dữ liệu hiệu quả trong môi trường kinh doanh và kỹ thuật luôn thay đổi, mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp trong thế giới kỹ thuật số.

Khóa học này dựa trên sản phẩm Veeam Availability Suite v11a.

Thời lượng:  03 ngày (24 giờ)
Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học người tham dự sẽ có thể:

-       Mô tả các kịch bản sử dụng các thành phần của Veeam Availability Suite và mức độ phù hợp với môi trường của bạn.

-       Quản lý hiệu quả tính khả dụng của dữ liệu trong các môi trường tại chỗ, ngoài địa điểm, đám mây và môi trường kết hợp.

-       Đảm bảo đáp ứng cả Mục tiêu thời gian khôi phục (RTO) và Mục tiêu điểm khôi phục (RPO).

-       Định cấu hình Bộ khả dụng của Veeam để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ hiệu quả.

-       Thích ứng với nhu cầu bảo vệ dữ liệu kinh doanh và kỹ thuật đang phát triển của tổ chức.

-       Đảm bảo khôi phục có thể, hiệu quả, hiệu quả, an toàn và tuân thủ các yêu cầu kinh doanh.

-       Cung cấp khả năng hiển thị của các tài sản dữ liệu kinh doanh, báo cáo và trang tổng quan để theo dõi hiệu suất và rủi ro.

Đối tượng tham gia khóa học:

Khóa học này phù hợp cho bất kỳ ai chịu trách nhiệm cấu hình, quản lý hoặc hỗ trợ môi trường Sao lưu khôi phục dữ liệu của Hệ thống DCV bằng phần mềm Veeam Availability Suite v11a.

Điều kiện tiên quyết:

-       Sinh viên phải là những chuyên gia có kinh nghiệm với kiến thức vững chắc về máy chủ, lưu trữ, mạng và ảo hóa.

-       Để chuẩn bị cho lớp học, các học viên nên hoàn thành các chứng chỉ Veeam Sales Professional (VMSP) và Veeam Technical Sales Professional (VMTSP) trong trang web ProPartner. Hoặc Giảng viên sẽ có bài kiểm tra kiến thức căn bản ngay ở trước các mô-đun học trong hệ thống LMS.

 Course outlines:

1.      Giới thiệu khóa học

 • Mô tả RTO và RPO, ý nghĩa của chúng đối với doanh nghiệp của bạn, cách quản lý và giám sát hiệu suất so với chúng
 • Quy tắc 3-2-1-0 và tầm quan trọng của nó trong việc xây dựng chiến lược dự phòng thành công
 • Xác định các thành phần chính của Veeam VAS và mô tả các kịch bản sử dụng và kiểu triển khai Lộ trình học tập của học viên.

2.      Xây dựng khả năng sao lưu

 • Phương pháp sao lưu, các trường hợp sử dụng thích hợp và tác động đến các hệ thống tệp cơ bản
 • Tạo, sửa đổi, tối ưu hóa và xóa các công việc sao lưu, bao gồm các công việc Đại lý và NAS Backup. Khám phá các công cụ và phương pháp khác nhau để tối đa hóa hiệu suất môi trường
 • Đảm bảo hiệu quả bằng cách có thể lựa chọn các phương thức vận tải phù hợp đồng thời nhận thức được tác động của các chức năng dự phòng khác nhau đối với cơ sở hạ tầng

3.      Xây dựng khả năng đồng bộ

 • Xác định và mô tả các tùy chọn có sẵn để đồng bộ và tác động của việc sử dụng chúng
 • Tạo và sửa đổi các công việc đồng bộ, phác thảo các cân nhắc để đảm bảo thành công
 • Giới thiệu chính sách Bảo vệ Dữ liệu Liên tục (CDP) mới.

4.      Sao lưu thứ cấp “phụ”

 • Các công việc sao lưu sao lưu đơn giản so với nâng cao, cách tạo và sửa đổi chúng bằng các phương pháp hay nhất để đảm bảo khôi phục hiệu quả
 • Thảo luận về việc sử dụng băng từ để sao lưu.

5.      Khả năng lưu trữ nâng cao

 • Đảm bảo khả năng mở rộng kho lưu trữ bằng cách sử dụng một khả năng như SOBR tại chỗ và ngoài trang web bao gồm tích hợp với lưu trữ đám mây
 • Đảm bảo khả năng tương thích với các thiết bị chống trùng lặp hiện có
 • Giới thiệu kho lưu trữ mới.

6.      Bảo vệ dữ liệu trên đám mây

 • Xem lại cách Veeam có thể bảo vệ dữ liệu của một ứng dụng gốc từ đám mây
 • Xem lại cách Veeam Cloud Connect cho phép bạn tận dụng các dịch vụ đám mây được xây dựng trên Veeam
 • Xem lại cách Veeam có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu Office 365 của bạn.

7.      Khôi phục từ bản sao lưu

 • Đảm bảo bạn có đủ tự tin để sử dụng đúng công cụ khôi phục vào đúng thời điểm để khôi phục máy ảo, máy vật lý, dữ liệu bản ghi trong 5 ứng dụng hoặc nội dung riêng lẻ như tệp và thư mục
 • Sử dụng Khôi phục an toàn để ngăn chặn việc khôi phục phần mềm độc hại
 • Mô tả cách sử dụng Khôi phục theo giai đoạn để tuân thủ những điều như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) trước khi phát hành khôi phục cho sản xuất
 • Xác định, mô tả và sử dụng các tính năng và công cụ khám phá khác nhau cũng như khôi phục tức thời.

8.      Phục hồi từ bản sao

 • Xác định và mô tả chi tiết, các tính năng chuyển đổi dự phòng và cách sử dụng thích hợp
 • Phát triển, chuẩn bị và kiểm tra các kế hoạch chuyển đổi dự phòng để đảm bảo khôi phục
 • Khôi phục thảm họa từ bản sao để đáp ứng nhiều nhu cầu phục hồi trong thế giới thực

9.      Kiểm tra sao lưu và nhân rộng

 • Kiểm tra các bản sao lưu và bản sao để đảm bảo bạn có thể khôi phục, những gì bạn cần, khi bạn cần
 • Định cấu hình và thiết lập môi trường hộp cát ảo dựa trên bản sao lưu, bản sao và ảnh chụp nhanh bộ nhớ

10.  Veeam Backup Enterprise Manager và Veeam ONE

 • Giới thiệu khái niệm giám sát môi trường ảo, vật lý và đám mây của bạn với Veeam Backup Enterprise Manager và Veeam ONE ™

11.  Sao lưu cấu hình

 • Định vị, di chuyển hoặc khôi phục cấu hình sao lưu
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác