DevOps Cơ bản

I. Giới thiệu khóa học:

DevOps là một văn hóa làm việc đề cao sự hợp tác, tích hợp giữa bộ phận phát triển (Development) và vận hành (Operation). Mục tiêu chính của DevOps là tối ưu hóa hiệu suất của quá trình phát triển phần mềm và triển khai ứng dụng thông qua việc tạo ra một quá trình liên tục, linh hoạt và tự động hóa. Do sự phát triển của công nghệ và chuyển đổi số, nhu cầu tuyển dụng cho các vị trị DevOps tại Việt Nam và trên thế giới ngày càng tăng.

Khoá học DevOps Cơ bản giúp bạn làm quen với các khái niệm về DevOps. Thông qua khóa học này, học viên được trang bị những kiến thức và kĩ năng cần thiết để có thể áp dụng DevOps trong tổ chức/doanh nghiệp của mình. Ngoài ra, học viên cũng có cơ hội làm quen với AWS và triển khai được DevOps pipeline trên AWS.

II. Thời lượng: 40 giờ (5 ngày)
III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ có kiến thức và kỹ năng để:

 • Hiểu về văn hoá DevOps và lợi ích khi áp dụng văn hoá DevOps vào quy trình phát triển phần mềm.
 • Nắm được khái niện CI, CD và luồng công việc của nó
 • Nắm được các kiến thức Bash scripting cơ bản để ứng dụng vào viết các đoạn code giúp tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại.
 • Cài đặt và xử dụng Jenkins để có thể quản lý, chạy các job automation.
 • Hiểu được Git flow, cách sử dụng Git để quản lý source code và tích hợp với Jenkins để xây dựng CI, CD Pipeline.
 • Nắm được lợi ích của Docker, cách xử dụng Docker để dựng Local environment để phát triển cũng như sử dụng docker cho việc chạy ứng dụng production
 • Xây dựng được CI/CD trên AWS
V. Đối tượng tham gia:

Khóa học được thiết kế cho những học viên:

 • Chưa biết gì về DevOps và đang muốn định hướng the con đường DevOps trong tương lai.
 • Đã và đang làm Backend hoặc FullStack muốn hiểu thêm về Devops để có thể xây dựng hệ thống CI, CD cho tổ chức của bạn.
VI. Điều kiện tiên quyết:

Biết cơ bản về Linux và có tư duy lập trình.

VII. Nội dung khóa học:

1. Kiến thức căn bản về DevOps

 • Giới thiệu về DevOps và CAMS model
 • Hiểu được khái niệm CI, CD và cách áp dụng thực tế.
 • Lợi ích của việc áp dụng DevOps trong quá trình phát triển phần mềm.
 • Các công cụ được sử dụng (DevOps Toolchain).
 • Các kĩ năng cần có của 1 DevOps.

2. Quản trị Linux cơ bản

 • Làm quen với môi trường Linux.
 • Cách sử dụng Terminal.
 • Thao tác nhập xuất File.
 • Quản lý Người dùng và Quyền truy cập.
 • Quản lý Gói phần mềm.
 • Quản lý Dịch vụ (Services)
 • Quản lý File System
 • Quản lý tiến trình (Processes)
 • Thực hiện các task vụ tự động với Batchscript.
 • Bảo mật hệ thống
 • Khắc phục về network, service.

3. Tự động hoá với Ansible

 • Giới thiệu về Ansible
 • Cài đặt và cấu hình Ansible trên môi trường Linux
 • Giới thiệu về các thanh phần cơ bản khi làm việc với Ansible (Inventory, Task, Playbook, Role, Module, Vault).
 • Quản trị các task vụ cơ bản trên máy chủ Linux với Ansible.

4. Container & Docker

 • Hiểu về khái niệm Docker.
 • Lợi ich của việc xài Docker so với các công nghệ truyền thông.
 • Viết Dockerfile và chạy 1 container đơn giản
 • Tìm hiểu về network trong docker.
 • Tìm hiểu về docker-compose và sử dụng docker-compose để dựng local environment.

5. Version Control & Git

 • Overview về hệ thống Version Control Systems
 • Các loại và Vai trò của hệ thống Version Control Systems
 • Giới thiệu về Git và các khái niệm quan trọng khi sử dụng Git
 • Sử dụng git cmd cơ bản để quản lý commit, branch.
 • Giới thiệu về các Version Control Hosts
 • Sử dụng github để lưu trữ và quản lý SourceCode
 • Các tình huống thường gặp và giải quyết xung đột trong thực tế khi xài Git

6. CI, CD Pipelines với Jenkins

 • Cài đặt Jenkins trên máy chủ Linux.
 • Tích hợp Jenkins với Git.
 • Tự động build job khi có thay đổi trên source code.
 • Tạo Jenkins Pipeline Job.
 • Triển khai CI trên Jenkins với Python Pytest hoặc SonarQube.
 • Sử dụng Jenkins để cấu hình với Ansible.
 • Sử dụng Jenkins để build Docker Image và triển khai dịch vụ chạy Docker trên máy chủ Linux.

7. DevOps cơ bản trên môi trường điện toán đám mây

 • Lợi ích khi sử dụng môi trường điện toán đám mấy
 • Giới thiệu về DevOps trên môi trường điện toán đám mây.
 • Giới thiệu về các Cloud Provider phổ biến
 • Giới thiệu và sử dụng các dịch vụ của AWS để triển khai DevOps trên môi trường điện toán đám mây.

8. Đồ án cuối khoá

 • Kết nối tất cả các công nghệ đã học để xây dựng cơ sở hạ tầng thực tế để chạy trên môi trường production.
 • Thực hành và xây dựng một cơ sở hạ tầng backend (sử dụng Docker), frontend, CDN, trên môi trường điện toán đám mây AWS.
 • Xây dựng được một hệ thống CI, CD hoàn chỉnh xài Jenkins.
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên Hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 25-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 40h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác