Ansible Automation

I. Giới thiệu khóa học:

Configuration management là công cụ hỗ trợ, cấu hình, cài đặt hệ thống một cách tự động. Configuration management giúp thực hiện triển khai hệ thống thuận lợi, hạn chế những công việc lặp đi lặp lại tiết kiệm thời gian, và có thể triển khai cho những hệ thống tương tự.

Ansible đang là công cụ Configuration Management phổ biến nhất hiện nay.

Khóa học Ansible giúp người quản trị (System Admin/System Engineer/DevOps) cài đặt, cấu hình, quản lý các máy chủ, thiết bị một cách tự động.

II. Thời lượng: 24 giờ (3 ngày)
III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên nắm bắt cách sử dụng và có thể ứng dụng linh hoạt Ansible vào công việc vận hành, triển khai hệ thống với quy mô lớn có mức độ phức tạp cao:

 • Truy vấn được thông tin từ các máy chủ, thiết bị mạng, hệ thống một cách đồng loạt.
 • Triển khai, cài đặt các gói phần mềm, các phiên bản release một cách đồng loạt và nhất quán trên hệ thống lớn và phức tạp.
 • Thay đổi tư duy vận hành của người quản trị từ cách vận hành hệ thống kiểu truyền thống hướng tới DevOps Culture.
V. Đối tượng tham gia:
 •  System Admin/System Engineer/DevOps làm việc với quy mô lớn, làm môi trường DevOps.
 • Những bạn bước đầu tìm hiểu về tự động hóa trong việc cài đặt, cấu hình các dịch vụ, hạ tầng điện toán đám mây, các ứng dụng, các containers.
VI. Điều kiện tiên quyết:
 • Có kiến thức tương đương LPI 2
VII. Nội dung khóa học

1. Giới thiệu về Ansible

 • Giới thiệu cơ bản về công cụ Ansible
 • Mô hình triển khai Ansible trong thực tiễn
 • So sánh Ansible với các công cụ automation khác (fabric, puppet…)
 • Cài đặt công cụ ansible và môi trường giả lập lab

2. Các thành phần và cấu trúc tổng quan của Ansible

 • Inventory, Modules, Variables, Facts, Playbooks, Ansible cfg file

3. Ansible AD HOC

 • Software packages and repositories
 • Services
 • Firewall rules
 • File systems
 • Storage devices
 • File content
 • Archiving
 • Scheduled tasks
 • Security
 • Users and groups

4. Quản lý inventory

 • Formats
 • Hosts
 • Groups
 • Variables for group/group of groups

5. Tạo và thực thi Ansible Playbook

 • Playbook structure
 • Reuse playbook/task
 • Conditional statement
 • Loop
 • Variable

6. Ứng dụng templates vào việc tạo file cấu hình cho các dịch vụ

 • Httpd/apache2
 • Nginx Load balancing
 • MySQL Standalone/Clustering

7. Facts và biến trong Ansible

 • Facts
 • Facts Filter
 • Registering variables

8. Roles, Ansible Galaxy

 • Cây thư mục trong roles
 • Ứng dụng roles vào playbook triển khai các mô hình clustering, load balancing kết hợp

9. Bảo mật dữ liệu khi sử dụng Ansible với Ansible Vault

 • File level
 • Variables level
 • Encrypted files
 • Vault passwords

10. Triển khai và ứng dụng Ansible Tower

11. Triển khai và ứng dụng Ansible Awx

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác