News

26/09/2020

23/09/2020

23/09/2020

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Linux LPI 1"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Linux LPI 1"

Thứ 7, ngày 19/9/2020, Robusta Hà Nội triển khai hóa đào tạo "Linux LPI 1" với hy vọng đưa được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, hiệu quả hơn đến với các học viên là chuyên viên IT đến từ các đơn vị lớn lớn.

22/09/2020

09/09/2020

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9)"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9)"

Vào lúc 8h30 sáng Thứ 7 - ngày 05/09/2020 vừa qua, Robusta đã tổ chức khóa học: " Robusta Hà Nội khai giảng khóa đào tạo: "Computer Hacking Forensic Investigator v9 (CHFI v9)" với sự tham gia của các chuyên viên IT đến từ các doanh nghiệp tại TP. Hà Nội

08/09/2020

08/09/2020

25/08/2020

25/08/2020