Linux openSUSE

Tổng quan

Khoá học được xây dựng nhằm cung cấp đầy đủ các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux nói chung và hệ điều hành openSUSE nói riêng. Thông qua khoá học, học viên có thể nắm vững được nguyên lý hoạt động, triển khai và sử dụng các công cụ trên hệ điều hành openSUSE, từ đó có thể thiết kế và triển khai được hệ thống mạng máy tính cho doanh nghiệp sử dụng hệ điều hành Linux openSUSE. Học viên cũng dễ dàng tiếp cận với các hệ thống Linux khác sau khi hoàn thành khoá học này.

Thời lượng

24 giờ

Mục tiêu khóa học
 • Cung cấp các kiến thức cơ bản về hệ điều hành Linux và openSUSE, các phần mềm mã nguồn mở hữu ích.
 •  Sử dụng thành thạo các lệnh thường gặp và các lệnh quản trị chuyên biệt khác.
 • Nắm vững được nguyên lý và sử dụng thành thạo các công cụ quản trị hệ thống.
 • Nắm vững được nguyên lý hoạt động, có thể triển khai và vận hành các các dịch vụ mạng.
 • Có khả năng phân tích hệ thống, thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống openSUSE cũng như khắc phục sự cố xảy ra trong quá trình vận hành cho một đơn vị, tổ chức.
Đối tượng tham gia khóa học

Khoá học dành cho tất cả các đối tượng là sinh viên, chuyên viên công nghệ thông tin muốn tìm hiểu về hệ điều hành Linux.

Điều kiện tham gia khóa học

1. Giới thiệu (2 giờ)

 • Giới thiệu hệ điều hành Linux
 • Giới thiệu hệ điều hành openSUSE
 • Hướng dẫn cài đặt openSUSE
 • Giới thiệu giao diện KDE & các công cụ thường dùng: Terminal, Explorer…
 • Giới thiệu các phần mềm thiết yếu: Browser, Office, Email, Music, Video, Image Editing…

2.     Công cụ dòng lệnh (2 giờ)

 • Giới thiệu Terminal
 • Các lệnh cơ bản trong Linux openSUSE và hướng dẫn sử dụng
 • Công cụ chỉnh sửa tập tin văn bản (vim)

3.     Quản lý người dùng (2 giờ)

 • Người dùng và nhóm người dùng trong hệ thống Linux
 • Quản lý người dùng bằng giao diện
 • Quản lý người dùng bằng dòng lệnh

4.     Quản lý hệ thống tập tin (2 giờ)

 • Phân quyền trên tập tin, thư mục
 • Các lệnh cơ bản trên tập tin thư mục

5.     Quản lý phần mềm (2 giờ)

 • Công cụ quản lý phần mềm
 • Cài đặt phần mềm bằng giao diện
 • Cài đặt phần mềm bằng dòng lệnh

6.     Các dịch vụ mạng (14 giờ)

 • Dịch vụ SSH & SCP
 • Dịch vụ DHCP
 • Dịch vụ DNS
 • Dịch vụ FTP
 • Dịch vụ Web
 • Dịch vụ Mail
 • Dịch vụ Firewall
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác