Lập trình iOS nâng cao

Tổng quan về khoá học

Khoá học nhằm cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng nâng cao để có thể thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng tương tác xã hội chạy trên những thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS của Apple.

Thời lượng khóa học:

40 giờ

Hình thức đào tạo:

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học.

Mục tiêu khóa học

-       Cung cấp kiến thức xây dựng và tương tác các mạng xã hội phổ biến hiện nay như Facebook, Twitter.

-       Xây dựng các ứng dụng quản lý, đồng bộ và tối ưu hóa lưu trữ dữ liệu cục bộ và trên internet.

-       Xây dựng các ứng dụng đa phương tiện.

Đối tượng tham gia khóa học:

-       Khóa học dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, chuyên viên công nghệ thông tin muốn lập trình ứng dụng chạy trên iOS.

Yêu cầu đầu vào của học viên:

-       Biết lập trình iOS căn bản.

-       Khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức cơ bản

Nội dung chi tiết khóa học:

1.     Lập trình cơ sở dữ liệu (8 giờ)

 • Quản lý dữ liệu ứng dụng với SQLite
 • Truy vấn và tìm kiến dữ liệu ứng dụng
 • CoreData Framework

2.     Lập trình ứng dụng Client (8 giờ)

 • Khai thác tài nguyên Internet
 • WebView – Indicators
 • Giao thức kết nối WebService
 • Đọc ghi dữ liệu với XML&JSON

3.     Lập trình ứng dụng đa phương tiện (8 giờ)

 • Tương tác với PhotoAlbum
 • Tương tác với Camera
 • Xây dựng ứng dụng chơi nhạc/video

4.     Lập trình ứng dụng bản đồ sử dụng GPS (8 giờ)

 • Giới thiệu MapKit và Google Map
 • Giới thiệu Location
 • Xây dựng ứng dụng hiển thị bản đồ địa điểm
 • Xây dựng ứng dụng tìm kiếm đường đi

5.     Lập trình ứng dụng tương tác mạng xã hội (8 giờ)

 • Giới thiệu API của các mạng xã hội phổ biến như Facebook, Twitter.
 • Xây dựng ứng dụng đăng thông tin lên các mạng xã hội.

6.     Lập trình ứng dụng mua bán và quảng cáo (6 giờ)

 • Giới thiệu In App Purchase
 • Giới thiệu iAd và Google Admob
 • Xây dựng ứng dụng mua bán và đăng quảng cáo

7.     Lập trình ứng dụng quản lý sổ địa chỉ và gửi mail (6 giờ)

 • Giới thiệu AddressBook
 • Giới thiệu MessageUI
 • Xây dựng ứng dụng soạn và gửi mail.
 • Giới thiệu Push Notification.

8.     Core Animation (8 giờ)

 • Giới thiệu CoreAnimation
 • Xây dựng ứng dụng Animation trên các control phổ biến.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác