Lập trình iOS cơ bản

Tổng quan về khoá học

Khoá học nhằm cung cấp cho học viên đầy đủ kiến thức và kỹ năng cơ bản để có thể thiết kế, xây dựng và phát triển các ứng dụng chạy trên những thiết bị di động sử dụng hệ điều hành iOS của Apple. Đây là khóa học toàn diện nhất trên bước đường trở thành lập trình viên iOS chuyên nghiệp

Thời lượng khóa học:

40 giờ

Hình thức đào tạo:

Giảng dạy trực tiếp tại lớp học.

Mục tiêu khóa học

-       Lập trình ứng dụng iOS với ngôn ngữ lập trình Swift

-       Nắm vững kiến thức và cách thức xây dựng 1 ứng dụng cơ bản trên nền iOS bằng công cụ XCode.

-       Thiết kế và lập trình các control cơ bản đặc trưng của iOS.

-       Xây dựng và phát triển ứng dụng chạy trên nhiều loại thiết bị của Apple như iPhone, iPad.

Đối tượng tham gia khóa học:

-       Khóa học dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên, chuyên viên công nghệ thông tin muốn lập trình ứng dụng chạy trên iOS.

Yêu cầu đầu vào của học viên:

-       Biết vi tính căn bản

-       Biết sử dụng Internet

-       Khả năng đọc hiểu tiếng Anh ở mức cơ bản

Nội dung chi tiết khóa học:

1.     Kiến thức cơ bản (4 giờ)

 • Giới thiệu XCode
 • Khởi tạo một ứng dụng
 • Tìm hiểu thiết bị giả lập Simulator
 • Ứng dụng iOS đầu tiên và cách thức hoạt động

2.     Lập trình giao diện ứng dụng (14 giờ)

 • Thế nào là Action và Outlet
 • Lớp Delegate và mô hình MVC
 • Label, Textfield, Button
 • Switch & Slider
 • ScrollView & Page View
 • Navigation Controller
 • Tab Bar Controller
 • TableView Controller
 • PickerViews
 • CollectionView
 • Custom View

3.     Lập trình ứng dụng với nhiều màn hình (8 giờ)

 • Giới thiệu Storyboard và Segue
 • Một số hiệu ứng chuyển giữa các màn hình
 • Truyền dữ liệu giữa các màn hình

4.     Lập trình ứng dụng hỗ trợ các thiết bị với kích thước màn hình khác nhau (4 giờ)

 • Khái niệm AutoLayout
 • Thiết kế chương trình chạy trên cả iPhone và iPad.

5.     Touch & Gesture (6 giờ)

 • Giới thiệu Gesture.
 • Xây dựng ứng dụng sử dụng các Touch và Gesture phổ biến

6.     Lập trình Quản lý tập tin (4 giờ)

 • Giới thiệu hệ thống tập tin.
 • Cách đọc, ghi dữ liệu đơn giản vào tập tin.
 • Cách đọc, ghi dữ liệu đối tượng, mảng vào tập tin.

7.     Quản lý bộ nhớ và xử lý lỗi (4 giờ)

 • Tại sao phải quản lý bộ nhớ.
 • Cách quản lý bộ nhớ.
 • Cách xử lý lỗi
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác