VMware Cloud Fundamentals

Giới thiệu tổng quan:

Khóa học cơ bản về điện toán đám mây của VMware cung cấp cho học viên kiến thức cơ sở về các sản phẩm điện toán đám mây của VMware, cùng các thách thức trong hoạt động kinh doanh mà giải pháp hỗ trợ giải quyết.

Khóa học bao gồm 03 chương học, xuyên suốt từ các khái niệm căn bản về điện toán đám mây (Cloud Computing), bao gồm:

-        Chương 1 giới thiệu đến học viên các thách thức, khó khăn mà hầu hết các tổ chức doanh nghiệp hiện nay đang phải đối mặt.

-        Chương 2 cung cấp cho học viên kiến thức tổng quan về bộ sản phẩm VMware vCloud Suite, với các thành phần và tính năng, giúp tổ chức doanh nghiệp giải quyết được các bài toán khó khăn đang gặp phải.

-        Chương 3 giúp học viên ứng dụng các tính năng và sản phẩm trong bộ giải pháp VMware Cloud để xây dựng giải pháp hiệu quả cho tổ chức doanh nghiệp.

Thời lượng:

01 ngày.

Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học.

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên sẽ:
-        Nắm bắt kiến thức nền tảng về khái niệm điện toán đám mây;
-        Cung cấp kiến thức tổng quan về các tính năng trên bộ sản phẩm VMware vCloud Suite và cách thức xây dựng giải pháp Cloud dựa trên nền tảng công nghệ VMware

Đối tượng mục tiêu:

-        Các kỹ sư và chuyên viên quản trị hệ thống CNTT trong doanh nghiệp;
-        Các đối tượng khác quan tâm đến công nghệ ảo hóa và điện toán đám mây của VMware;

Nội dung chi tiết:

1.      Chương 1: Tổng quan về công nghệ điện toán đám mây của VMware.

Nội dung chương này, học viên được cung cấp kiến thức cơ sở về điện toán đám mây, cung cấp các ví dụ điển hình về thách thức trong kinh doanh và kỹ thuật mà doanh nghiệp đang phải đối mặt; đồng thời, cung cấp kiến thức cơ sở về bộ sản phẩm, giải pháp VMware vCloud.

Chi tiết nội dung Chương 1:

 • Giới thiệu Công nghệ điện toán đám mây.
 • SaaS, PaaS, IaaS là gì
 • Lợi ích của công nghệ điện toán đám mây
 • Các thách thức trong vấn đề kinh doanh và kỹ thuật của một tổ chức, doanh nghiệp
 • Giới thiệu giải pháp vCloud Suite 5.5

 Sau khi hoàn tất chương này, học viên có thể nắm bắt và hiểu rõ kiến thức về các loại điện toán đám mây (Cloud Computing) và cung cấp kiến thức tổng thể về các thách thức mà bộ sản phẩm VMware vCloud giải quyết.

2.      Chương 2: Các thành phần trong bộ giải pháp VMware vCloud Suites.

Trong chương này, học viên được cung cấp kiến thức chi tiết về bộ sản phẩm VMware vCloud Suite, và nguyên lý hoạt động của các thành phần trong bộ vCloud Suite.

Học viên sẽ nắm bắt cụ thể:

 • vCloud Director,
 • vCloud Automation Center,
 • vSphere,
 • vCloud Networking and Security,
 • vCenter Operations Manager,
 • vCenter Chargeback,
 • vFabric Hyperic,
 • vFabric Suite,
 • vCloud Connector,
 • vCenter Site Recovery Manager.

Sau khi hoàn tất chương này, học viên được cung cấp kiến thức về hệ thống các tính năng của bộ VMware vCloud Suite, và cung cấp tổng thể về các khó khăn bộ vCloud Suite giải quyết.

3.      Chương 3: Ứng dụng hệ thống kiến thức

Trong chương này, học viên sẽ áp dụng kiến thức đã học tại Chương 2 về Điện toán đám mây  (Cloud Computing) và các sản phẩm khác của VMware, đáp ứng đầy đủ giải quyết các khó khăn về tính Co giãn, Sẵn sàng cao, tính hiệu quả, và Quản trị đã được đề cập tại Chương 1.

Sau khi hoàn tất chương này, học viên nắm bắt đầy đủ cách thức các sản phẩm của VMware giải quyết các thách thức về kinh doanh vả kỹ thuật theo xu hướng điện toán đám mây.

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác