Tableau

I.    Tổng quan

Khóa học Tableau giúp học viên hiểu cách xây dựng hình ảnh trực quan, sắp xếp dữ liệu và thiết kế biểu đồ, giúp các nhà kinh doanh ra quyết định dễ dàng hơn. Học viên sẽ được tiếp xúc với các khái niệm về trực quan hóa dữ liệu, các biểu đồ, xây dựng các câu chuyện về dữ liệu, làm việc với các bộ lọc, tham số và tập hợp cũng như xây dựng các trang tổng quan có tính tương tác.

II.   Thời lượng: 24h
III.  Mục tiêu:
  • Trở thành chuyên gia về trực quan hóa dữ liệu (heatmap, treemap, waterfall, Pareto v.v…)
  • Hiểu metadata và cách sử dụng metadata
  • Làm việc với bộ lọc, tham số và tập hợp
  • Nắm vững các loại trường đặc biệt và các trường do Tableau tạo ra cũng như quá trình tạo và sử dụng các tham số
  • Tìm hiểu cách tạo các biểu đồ, trang tổng quan có tính tương tác và cách chia sẻ các trang này
  • Nắm vững các khái niệm về kết hợp dữ liệu, tạo trích xuất dữ liệu, tổ chức và định dạng dữ liệu
  • Thành thạo các phép tính số học, logic và bảng
  IV.  Đối tượng tham gia:
  • Chuyên gia CNTT
  • Chuyên gia tài chính ngân hàng
  • Giám đốc tiếp thị
  • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
  • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
  • Sinh viên các ngành kinh tế
  V.   Nội dung khóa học:

  Phần 01 - Getting Started with Tableau

  Phần 02 - Core Tableau in Topics

  Phần 03 - Creating Charts in Tableau

  Phần 04 - Working with Metadata

  Phần 05 - Filters in Tableau

  Phần 06 - Applying Analytics to the worksheet

  Phần 07 - Dashboard in Tableau

  Phần 08 - Modifications to Data Connections

  Phần 09 - Introduction to Level of Details in Tableau (LODS)

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


  Các khóa học khác