Phân tích kinh doanh với Excel

I.    Tổng quan

Khóa đào tạo này sẽ trang bị cho học viên các khái niệm và kỹ năng cần thiết về phân tích kinh doanh bằng việc sử dụng công cụ Microsoft Excel. Học viên cũng sẽ được tìm hiểu các khái niệm cơ bản về phân tích và thống kê dữ liệu, giúp thúc đẩy việc ra quyết định dựa trên dữ liệu.

II.   Thời lượng: 24h
III.  Mục tiêu:
  • Hiểu ý nghĩa của phân tích kinh doanh và tầm quan trọng của nó trong công việc
  • Nắm bắt các nguyên tắc cơ bản về các hàm phân tích trong Excel và định dạng có điều kiện
  • Tìm hiểu cách phân tích với các bộ dữ liệu phức tạp bằng cách sử dụng bảng tổng hợp và bộ cắt
  • Giải quyết các vấn đề phân tích ngẫu nhiên và xác định bằng cách sử dụng các công cụ như trình quản lý kịch bản, trình giải quyết và tìm kiếm mục tiêu
  • Áp dụng các công cụ và khái niệm thống kê như trung bình động, kiểm tra giả thuyết, ANOVA và hồi quy cho các tập dữ liệu bằng Excel
  • Trình bày những phát hiện của bạn bằng cách sử dụng biểu đồ và trang tổng quan
  • Được giới thiệu các công cụ phân tích và trực quan mới nhất của Microsoft, chẳng hạn như Power BI
  IV.  Đối tượng tham gia:
  • Chuyên gia CNTT
  • Chuyên gia tài chính ngân hàng
  • Giám đốc tiếp thị
  • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
  • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
  • Sinh viên các ngành kinh tế
  V.   Nội dung khóa học:

  Phần 1- Introduction to Business Analytics

  Phần 2- Formatting Conditional Formatting and Important Functions

  Phần 3- Analysing Data with Pivot Tables

  Phần 4- Dashboarding

  Phần 5- Business Analytics with Excel

  Phần 6- Data Analysis Using Statistics

  Phần 7- Power BI

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


  Các khóa học khác