Giới thiệu về phân tích dữ liệu

I.   Tổng quan

Khóa học “Giới thiệu về Phân tích dữ liệu” sẽ cung cấp cho học viên thông tin chi tiết về việc áp dụng các nguyên tắc phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp. Học viên sẽ vận dụng được toàn bộ vòng đời của phân tích dữ liệu, từ xác định vấn đề, thu thập dữ liệu đến triển khai giải pháp. Thông qua việc thực hành trên các bộ dữ liệu cụ thể, học viên sẽ nắm được phương pháp phân tích, phương pháp trực quan hóa dữ liệu và kiến thức về khoa học dữ liệu để đưa ra các quyết định chính xác trong kinh doanh.

II.  Thời lượng: 16h
III.  Mục tiêu:
 • Hiểu cách giải quyết các vấn đề thông qua phân tích dữ liệu trong các bài toán thực tế
 • Xác định hiệu quả các mục tiêu phân tích
 • Làm việc với các loại dữ liệu khác nhau
 • Hiểu tầm quan trọng của trực quan hóa dữ liệu trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh
 • Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu
 • Xác định các xu hướng sắp tới trong lĩnh vực phân tích dữ liệu
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V.   Nội dung khóa học:

Phần 1 - Course Introduction

Phần 2 - Data Analytics Overview

Phần 3 - Dealing with Different Types of Data

Phần 4 - Data Visualization for Decision making

Phần 5 - Data Science, Data Analytics, and Machine Learning

Phần 6 - Data Science Methodology

Phần 7 - Data Analytics in Different Sectors

Phần 8 - Analytics Framework and Latest trends

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác