Power BI

I.    Tổng quan

Microsoft Power BI là một bộ công cụ được sử dụng để phân tích dữ liệu và trích xuất thông tin chi tiết về doanh nghiệp bằng cách xây dựng các bảng điều khiển tương tác. Khóa đào tạo Power BI này sẽ giúp học viên khai thác tối đa công cụ Power BI, từ thu thập dữ liệu đến phân tích nó, cho phép học viên giải quyết các vấn đề kinh doanh và cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh.

II.   Thời lượng: 24h
III.  Mục tiêu:
 • Tạo trang tổng quan từ các báo cáo đã xuất bản
 • Nhanh chóng tạo hình ảnh trực quan và trang tổng quan với Quick Insights
 • Tạo và quản lý các cảnh báo về dữ liệu
 • Các phương pháp về bố cục báo cáo và trực quan hóa dữ liệu
 • Hiểu biểu đồ/đồ thị nào sẽ được sử dụng tùy thuộc vào câu hỏi được trả lời hoặc câu chuyện được kể
 • Sử dụng hình dạng để thiết kế, nhấn mạnh và kể câu chuyện về dữ liệu
 • Xem cách kết hợp hình ảnh tùy chỉnh vào báo cáo và trang tổng quan
 • Chia sẻ báo cáo và trang tổng quan, cũng như ưu và nhược điểm của từng loại
 • Hoàn thành dự án trực quan/phân tích dữ liệu Power BI từ đầu đến cuối
 • Biết cách lấy và chuẩn bị dữ liệu của bạn để phân tích và hiển thị
 • Tìm hiểu cách tạo mối quan hệ giữa các bảng trong mô hình dữ liệu của bạn
 • Tạo các cột và thước đo được tính toán bằng cách sử dụng thẻ DAX
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V.   Nội dung khóa học:

Phần 1 - Get and Prep Data like a Super Nerd

Phần 2 - Develop Your Data Nerd Prowess

Phần 3 - Developing Reports and Dashboards

Phần 4 - Tips, Tricks, and Capstone Project

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác