Đồ án tổng hợp

I.    Tổng quan

Đồ án tổng hợp cuối khóa giúp học viên có cơ hội áp dụng các kiến thức và kỹ năng đã được học vào việc giải quyết một bài toán thực tế. Thông qua việc thực hiện các đồ án, học viên sẽ học cách giải quyết một vấn đề khoa học dữ liệu trong thế giới thực, từ thu nhập dữ liệu, xử lý dữ liệu và xây dựng mô hình đến báo cáo kết quả kinh doanh. Đồ án này là bước cuối cùng trong lộ trình học tập và sẽ cho phép học viên thể hiện kiến thức chuyên môn của mình về phân tích dữ liệu với các nhà tuyển dụng trong tương lai.

II.   Thời lượng: 40h
III.  Đối tượng tham gia:
  • Chuyên gia CNTT
  • Chuyên gia tài chính ngân hàng
  • Giám đốc tiếp thị
  • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
  • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
  • Sinh viên các ngành kinh tế
  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác