Nhập môn Big Data

I. Tổng quan

Khóa học này sẽ hướng dẫn cho học viên các khái niệm và thuật ngữ cơ bản của dữ liệu lớn, các ứng dụng thực tế của nó và cách cải thiện kết quả kinh doanh bằng cách xử lý khối lượng lớn dữ liệu đã có và trích xuất thông tin có giá trị.

II. Thời lượng: 08h
III. Mục tiêu:
 • Hiểu dữ liệu lớn là gì, nguồn dữ liệu lớn và ví dụ thực tế
 • Tìm hiểu sự khác biệt chính giữa dữ liệu, dữ liệu lớn và khoa học dữ liệu
 • Nắm vững việc sử dụng dữ liệu lớn để phục vụ khách hàng được tốt hơn
 • Có được kiến thức về hệ sinh thái dữ liệu lớn và khuôn khổ Hadoop
IV. Đối tượng tham gia:
 • Chuyên gia CNTT
 • Chuyên gia tài chính ngân hàng
 • Giám đốc tiếp thị
 • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
 • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
 • Sinh viên các ngành kinh tế
V. Nội dung khóa học:
 • Phần 1 - What is Big Data?
 • Phần 2 - Big Data: Beyond the Hype
 • Phần 3 - Big Data and Data Science
 • Phần 4 - Use Cases
 • Phần 5 - Processing Big Data

 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác