Công nghệ Blockchain

I.       Tổng quan:

Công nghệ chuỗi khối (Blockchain) đem lại những thay đổi đột phá trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với nhiều ứng dụng rất thực tế và hữu ích cho con người, ví dụ: hồ sơ bệnh án, đảm bảo xuất xứ của hàng hóa, sở hữu trí tuệ, thanh toán bằng tiền điện tử, hợp đồng thông minh. Khóa học này sẽ mang lại kiến thức cho người muốn nhanh chóng nắm bắt công nghệ cũng như nguyên lý hoạt động của blockchain, từ đó có thể xem xét việc ứng dụng công nghệ này vào các vấn đề của doanh nghiệp của mình.

II.    Thời lượng: 

3 ngày

III.  Mục tiêu:
 • Nắm bắt công nghệ Blockchain và cách thức hoạt động của nó
 • Hiểu rõ tại sao công nghệ Blockchain lại mang lại nhiều lợi ích so với các công nghệ truyền thống.
 • Biết được loại ứng dụng, hệ thống nào thì nên ứng dụng công nghệ Blockchain.
 • Có các kiến thức cơ bản về Ethereum, Smart Contracts,…
 • Hiểu được các ứng dụng cụ thể của Blockchain trong các ngành tài chính, chăm sóc sức khỏe, chuỗi cung ứng,…
 • Xây dựng đội ngũ, trang bị kĩ năng cần thiết để phát triển ứng dụng blockchain.
 • Hiểu được các bước phát triển một ứng dụng Blockchain và thực hành để viết một vài ứng dụng blockchain cơ bản.
IV.  Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo phòng, ban CNTT
 • Kỹ sư CNTT
V.    Điều kiện tiên quyết:
 • Kiến thức cơ bản về Công nghệ thông tin
 • Có hiểu biết về tiền điện tử như Bitcoin,…
VI. Nội dung khóa học:

1.      Giới thiệu khóa học

2.      Mạng phân tán (Decentralized Networks)

Trong nội dung này, bạn sẽ tìm hiểu về mạng phân tán là gì và chúng khác với mạng tập trung (centralized networks) thế nào. Trong các mạng tập trung (centralized network), chỉ có một nút tập trung để phân phối dữ liệu thông qua nhiều nút xung quanh. Ngược lại, đối với mạng phân tán, không có một nút tập trung nào điều khiển các nút khác.

3.      Blockchain là gì?

Tìm hiểu Blockchain là gì và cách thức hoạt động của Blockchain. Bài giảng này sẽ giúp học viên hiểu các nguyên tắc cơ bản của Blockchain và cách công nghệ Blockchain liên quan đến tiền điện tử như Bitcoin như thế nào nhưng nó không phải là tiền điện tử.

4.      Blockchain riêng tư và công cộng

Tìm hiểu sự sự khác nhau giữa Blockchain riêng tư (private blockchain) và Blockchain công cộng (Public Blockchain).

5.      Bitcoin và Blockchain: Mối liên hệ là gì?

            Tìm hiểu Bitcoin và Blockchain khác nhau như thế nào ?

6.      Tại sao Blockchain lại tốt hơn những công nghệ truyền thống?

Tìm hiểu những nguyên nhân giúp công nghệ Blockchain mang lại nhiều lợi ích hơn so với các công nghệ truyền thống ở nhiều lĩnh vực.

7.      Khai thác Blockchain (Blockchain Mining) là gì?

Khai thác (Mining) là một quá trình ghi lại các giao dịch đang chờ xử lý bằng cách thêm một khối mới vào Blockchain thông qua một câu đố toán học. Trong phần này, bạn sẽ biết Blockchain Mining là gì và nó hoạt động như thế nào?

8.      Người khai thác (Miners) là gì và họ làm gì?

Trong bài giảng này, bạn sẽ biết những người khai thác là gì và họ làm gì để nhận phần thưởng? Nó có thể là một máy tính hoặc một người thực hiện tất cả các tính toán cần thiết để đoán khối mới.

9.      Ethereum là gì?

Trong bài giảng này, bạn sẽ tìm hiểu về Ethereum, một nền tảng chạy trên công nghệ Blockchain.

10.  Smart Contract là gì?

Smart contract là một mã máy tính thực thi một thỏa thuận sử dụng Công nghệ Blockchain. Phần này giúp người học hiểu rõ hơn về Smart Contract.

11.  Smart Contract hoạt động thế nào?

Bài giảng này sẽ cung cấp cho bạn thông tin của hai thành phần chính của Smart Contract

 • Mã Smart Contract (Smart Contract Code)
 • Hợp đồng Pháp lý thông minh (Smart Legal Contract)

12.  Làm thế nào các giao dịch được thực hiện?

 • Tìm hiểu cách các giao dịch được thực hiện và phân phối trong mạng Blockchain như thế nào.

13.   Đồng thuận - Xung đột đang được giải quyết như thế nào?

 • Tìm hiểu cách thức đồng thuận hoạt động và cách giải quyết các xung đột trong Công nghệ Blockchain và cũng hiểu thế nào là quy tắc chuỗi dài nhất.

14.  Blockchain – Thuật ngữ thường được sử dụng

Trong bài giảng này, bạn sẽ hiểu các thuật ngữ thường được sử dụng trong không gian Blockchain là gì. Từ đó, có thể hiểu hơn về nguyên lý hoạt động của công nghệ Blockchain.

 • Khối Genesis
 • Hashrate
 • Tính vững chắc

15.   Khi nào nên sử dụng Blockchain?

 • Trong nội dung này, bạn sẽ hiểu chính xác khi nào thì có ích khi sử dụng Blockchain và khi nào thì không.

16.  Tại sao Blockchain lại bảo mật hơn?

 • Tìm hiểu lí do tại sao công nghệ Blockchain lại mang tính bảo mật cực kì cao và rất có thể phá vỡ.

17.  Blockchain có thể bị hack như thế nào?

 • Bạn sẽ biết về mô hình lý thuyết mà Blockchain có thể bị hack vì thực tế nó chưa được xảy ra.

18.  Blockchain riêng: Tôi có thể thiết lập Blockchain của riêng mình không?

 • Trong nội dung này, chúng ta sẽ thảo luận về các cách để thiết lập Blockchain riêng mình.

19.   Sự khác nhau giữa các công nghệ Blockchain

Trong nội dung này, chúng ta sẽ biết về các công nghệ Blockchain khác nhau mà chúng ta có:

 • Ethereum Blockchain
 • Multichain
 • Stratis
 • Ripple
 • IOTA
 • Openchain

20.  Blockchain-as-a-Service

 • Hiểu được khái niệm Blockchain như một dịch vụ là gì ?

21.  Use Cases – Tài chính ngân hàng

 • Ứng dụng Công nghệ Blockchain trong ngành tài chính, ngân hàng và ảnh hưởng của công nghệ Blockchain đối với ngành này.

22.  Use Cases – Chăm sóc sức khỏe

 • Tìm hiểu sử dụng công nghệ Blockchain trong các lĩnh vực như Chăm sóc sức khỏe, ngành ngân hàng, ngành chăm sóc sức khỏe cũng có thể sử dụng Công nghệ Blockchain trong việc duy trì hồ sơ chăm sóc sức khỏe, xác minh báo cáo y tế, v.v.

23.  Use Cases – Chuỗi cung ứng (Supply Chain)

 • Các điểm chính trong quản lý chuỗi cung ứng và ứng dụng của Blockchain

24.  Phát triển ứng dụng Blockchain

 • Tìm hiểu các công nghệ được sử dụng để phát triển ứng dụng Blockchain (DApps)
 • Xây dựng đội ngũ để phát triển dự án
 • Các kĩ năng cần thiết của từng thành viên trong dự án

25.  Thực hành:

 • Giới thiệu, triển khai demo một vài ứng dụng Blockchain ở mức cơ bản.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác