Công nghệ Blockchain qua ứng dụng minh họa Bitcoin

Giới thiệu khóa học:.

Công nghệ Blockchain mang lại nhiều ứng dụng rất thực tế và hữu ích cho con người, ví dụ: hồ sơ bệnh án, đảm bảo xuất xứ của hàng hóa, sở hữu trí tuệ, thanh toán bằng tiền điện tử, hợp đồng thông minh,.... Chưa bao giờ đồng tiền số (digital currency) được quan tâm như bây giờ. Có nhiều đồng tiền số được giới thiệu ngay sau khi công nghệ Blockchain ra đời. Trong đó nổi bật nhất là đồng bitcoin, giá của một bitcoin đã có khi lên đến $5200 USD. Chính phủ Nhật Bản đồng ý cho các giao dịch bitcoin từ tháng 8-2017. Với những tiềm năng rất lớn về đồng tiền số này. Khóa học này sẽ mang lại kiến thức cho người muốn nhanh chóng nắm bắt công nghệ cũng như nguyên lý hoạt động của blockchain qua đồng tiền số bitcoin, từ đó có thể xem xét việc ứng dụng công nghệ này vào các vấn đề của doanh nghiệp. 

Thời lượng:

01 ngày

Hình thức đào tạo:

-      Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

Mục tiêu khóa học:

Sau khi hoàn tất khóa học, học viên trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc:

-      Hiểu công nghệ blockchain, có thể ra quyết định ứng dụng công nghệ blockchain vào các vấn đề của công ty mình hiện tại hay không;

-      Hiểu được phương thức để phát triển ứng dụng trên nền tảng Blockchain;

-      Biết cách mua, bán và bảo vệ đồng tiền số bitcoin của mình;

-      Có kiến thức về nguyên lý hoạt động của đồng tiền số bitcoin;

-      Hiểu được các đặc tính an toàn của đồng tiền số;

-      Hiểu được các nguy cơ bảo mật tiềm ẩn;

-      Xây dựng được ứng dụng Smart Contract (Ethereum) cơ bản

Đối tượng tham gia khóa học:

-      Nhân viên: người muốn tìm hiểu công nghệ Blockchain, để mua bán đồng tiền số hoặc đầu tư máy đào bitcoin.

-      Sinh viên, người muốn sử dụng công nghệ blockchain vào các đồ án riêng của mình.

-      Nhà đầu tư, người muốn am hiểu nguyên lý và các kĩ thuật của công nghệ Blockchain và bitcoin.

-      Startup, người muốn tích hợp công nghệ vào dịch vụ kinh doanh hiện thời.

-      Giám đốc sản phẩm, người xem xét blockchain được sử dụng như thế nào.

-      Các nhà tư vấn công nghệ cho các công ty.

 Yêu cầu kiến thức biết trước:

Không yêu cầu

Nội dung khóa học:
 • Module 1: Các kiến thức cơ bản
  • Giới thiệu về mã hóa
  • Ứng dụng của mã hóa bất đối xứng
  • Ứng dụng của mã hóa bất đối xứng trong giao dịch điện tử
  • Giới thiệu chữ kí điện tử
  • Các ứng dụng chữ kí điện tử
  • Ứng dụng trong giao dịch tiền điện tử
  • Mạng peer-to-peer
 • Module 2: Ví số
  • Ví số, cách tạo và sử dụng ví số.
  • Nguyên tắc hoạt động của ví số
  • Tính ẩn danh của ví số
  • Nguyên tắc bảo mật ví số và các nguy cơ an toàn
 • Module 3: Công nghệ blockchain và sổ cái
  • Các đặc tính của blockchain và sổ cái
  • Các ứng dụng của blockchain
  • Giới thiệu phương thức phát triển ứng dụng trên nền tảng Blockchain
 • Module 4: Đồng tiền số bitcoin
  • Lịch sử ra đời
  • Đặc tính an toàn của đồng tiền bitcoin
  • Tính phi tập trung, tính không thể làm giả đồng tiền số
  • Cách mua-bán bitcoin, cách sử dụng đồng bitcoin cho các giao dịch hàng hóa.
 • Module 5: Giao dịch đồng tiền số
  • Cách thức hoạt động
  • Chứng minh tính an toàn và bảo mật của giao dịch (proof of work)
 • Module 6: Miner, công việc của người đào bitcoin
  • Làm sao để đào được bitcoin?
  • Đào bitcoin cá nhân
  • Các giao thức đào bitcoin theo nhóm
 • Module 7: Các nguy cơ tiềm ẩn của bitcoin
  • Tấn công ví
  • DoS
  • Tấn công Sybil
  • Spamming transaction
  • Tấn công khi một nhóm có năng lực tính toán lớn hơn 50%
 • Module 8: Xây dựng ứng dụng Smart Contract (Ethereum) cơ bản.
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác