Chuyển đổi số dành cho lãnh đạo

I. Tổng quan

Digital Transformation Foundation (DT, Chuyển Đổi Số tổng quan) là khóa học hướng tới lãnh đạo doanh nghiệp cũng như công nghệ về cách nhận diện cơ hội phát triển DT mang lại. Qua khóa học sẽ trang bị cho người tham gia kiến thức nền tảng về DT, chiến lược DT và cách phát triển nó. Ngoài ra chương trình cũng mang lại một bức tranh tổng quan về các công nghệ đang tác động tới môi trường kinh doanh hiện tại.

II. Thời lượng: 8 giờ
III. Hình thức đào tạo:
 • Đào tạo trực tiếp tại lớp học hoặc đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.
IV. Mục tiêu:

    Kết thúc khóa học, học viên sẽ có thể:

 • Nhận dạng, phân tích cơ hội kinh doanh DT mang lại
 • Nhận dạng, phân tích công nghệ trọng tâm trong chiến lược DT
 • Xây dựng kế hoạch phát triển chiến lược DT trong ngoài nghiệp
V. Đối tượng tham gia:
 • Lãnh đạo doanh nghiệp
 • Lãnh đạo công nghệ
 • Nhà quản lý/dự án công nghệ
 • Trường phòng cấp trung
VI. Điều kiện tiên quyết:
 • Cấp độ trưởng/phó phòng trở lên
VII. Nội dung khóa học:

   1. Giới thiệu khóa học

 • Giới thiệu khóa học & các nội dung chính của khóa học
 • Mục tiêu & kết quả khóa học

   2. Tổng quan Digital Transformation

 • Phân biệt Digitization, Digitalization, Digital Transformation
 • Tại sao doanh nghiệp cần DT
 • Tình hình DT ở thế giới thế nào

3. Các chiến lược Digital Transformation

 • Khái niệm Business Model Canvas
 • New Business Model
 • Customer Experience
 • Automation & Performance Operation

   4. Công nghệ đang làm thay đổi môi trường kinh doanh

 • Big Data/Analytics
 • Cloud
 • AI
 • IoT

    5. Case study

 • Energy/Power
 • Auto
 • Retail

    6. Các bước xây dựng chiến lược Digital Transformation

 • Nhận dạng cơ hội
 • Phát triển chiến lược/chương trình & chứng minh cơ hội thực tế
 • Mở rộng thành tựu
 • Học trực tuyến

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác