Đồ án tổng hợp

I. Tổng quan

Đồ án cuối khóa Big Data Capstonen sẽ tạo cơ hội cho học viên thực hành các kỹ năng đã học trong suốt chương trình này. Thông qua các buổi hướng dẫn, học viên sẽ học cách giải quyết vấn đề dữ liệu lớn trong thực tế, phù hợp với ngành nghề. Dự án này là bước đầu tiên trong con đường học tập và sẽ cho phép bạn thể hiện chuyên môn của mình trong dữ liệu lớn cho các nhà tuyển dụng trong tương lai

II. Thời lượng: 40h
III. Đối tượng tham gia:
  • Chuyên gia CNTT
  • Chuyên gia tài chính ngân hàng
  • Giám đốc tiếp thị
  • Quản lý mạng lưới chuỗi cung ứng
  • Người mới bắt đầu trong lĩnh vực kỹ thuật dữ liệu
  • Sinh viên các ngành kinh tế
  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác