Robusta tổ chức khóa “Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013” cho Tập đoàn Viễn thông

03/06/2019

Tiếp nối thành công khóa đào tạo “Quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI” trong tháng 07/2018. Vào tối thứ Tư, ngày 29/5/2019 – Robusta tiếp tục phối hợp cùng Tập đoàn Viễn thông triển khai khóa đào tạo “Quản trị dự án chuyên nghiệp với Microsoft Project 2013” cho các cán bộ nhân viên của đơn vị.

Khóa học cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch và quản trị dự án với Microsoft Project 2013. Khóa học sẽ bắt đầu với các khái niệm cơ bản, hướng dẫn học viên đi qua tất cả các tính năng cần thiết trong công tác lập kế hoạch, quản lý các dự án, bao gồm cách thức phân bổ nguồn lực, theo dõi chi phí và lập lịch tiến độ…

 

Bên cạnh đó, để có thể nắm bắt đầy đủ nhất về phần mềm quản trị dự án, người dùng phải hiểu rõ các kỹ thuật quản trị dự án dựa trên các nguyên tắc ứng dụng của phần mềm. Khóa học này trình bày một cách đầy đủ các nguyên tắc và tính năng quản lý dự án trên phần mềm, dựa trên ngữ cảnh về cách thức quản trị viên dự án sẽ sử dụng. Học viên tham gia khóa học này sẽ nắm bắt những tính năng của phần mềm, và các khái niệm về quản trị dự án, giúp nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm hiệu quả.

Sau khi hoàn tất khóa học này, học viên có thể:

 • Hiểu các nguyên tắc trong quản trị dự án và cách thức áp dụng với Microsoft Project.
 • Năm bắt cách thức tận dụng các lợi điểm trên giao diện mới của công cụ.
 • Tạo mới một Work Breakdown Structure (WBS).
 • Xác định các Task Relationship.
 • Định nghĩa nguồn lực (Resource) trong Microsoft Project.
 • Thực hiện các Work Package Estimates.
 • Tạo mới một Initial Schedule.
 • Tạo mới một Resource Leveled Schedule.
 • Quản lý và theo dõi dự án bằng phần mềm.
 • Định dạng và in ấn các báo cáo (Reports).
 • Tích hợp nhiều dự án.
 • Thiết lập dự án với Calendar, Start Date, và các phương pháp lập lịch.
 • Nắm bắt sự khác biệt giữa Manually Schedule và Auto Schedule.
 • Quản lý đồng thời nhiều dự án.

Trong thời gian tới, Quý khách hàng có nhu cầu tham gia các lớp học hay tổ chức lớp học theo nhu cầu của đơn vị vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn của Robusta qua email: Learn@robusta.vn; Hotline: (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Các tin khác