Robusta khai giảng khóa "IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS)"

07/10/2019

Vào sáng Thứ 7, 05/10/2019 vừa qua, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo "IT Management Skills - Kĩ năng quản lý CNTT (ITMS)" với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều đơn vị khác nhau tại Tp.HCM.

Khóa học với thời lượng 40h, các học viên sẽ được: 

  • Trang bị và hệ thống hóa kiến thức và kỹ năng cho một nhà quản lý CNTT chuyên nghiệp;
  • Nâng cao năng lực hoạch định và quản lý nguồn lực CNTT (con người, đầu tư, công nghệ, hạ tầng) của doanh nghiệp;
  • Phát triển tầm nhìn, chiến lược, kế hoạch, dự án và giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu và định hướng hoạt động của lãnh đạo doanh nghiệp;
  • Tiếp cận xu hướng xây dựng hệ thống thông tin tổng thể phục vụ quản lý, điều hành, giám sát và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp;
  • Định hình yêu cầu về khung kỹ năng và đánh giá hiệu quả, từ đó xây dựng hình ảnh nhà quản lý CNTT thành công.

Trong thời gian tới, Robusta sẽ tiếp tục chiêu sinh các khóa đào tạo về Quản trị công nghệ thông tin, Quý học viên có nhu cầu tham gia lớp học vui lòng liên hệ sớm với Bộ phận tư vấn Robusta qua email: Learn@robusta.vn; Hotline (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Các tin khác