Robusta khai giảng khóa đào tạo "Certified Information Security Manager (CISM)"

25/03/2024

Thứ 7 ngày 23/03/2024 vừa qua, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo Certified Information Security Manager (CISM) cho các học viên đến từ các đơn vị khác nhau tại TP.HCM với hình thức học Online và trực tiếp tại lớp.

"Certified Information Security Manager (CISM)" là một chứng chỉ được cấp bởi Tổ chức ISACA (Information Systems Audit and Control Association) và được công nhận toàn cầu trong lĩnh vực quản lý an toàn thông tin. CISM nhấn mạnh vào việc phát triển và quản lý các chương trình an toàn thông tin trong tổ chức. Người đạt chứng chỉ CISM đã chứng minh được khả năng quản lý rủi ro thông tin, phát triển chính sách an toàn thông tin, quản lý sự cố an ninh, và tích hợp yêu cầu về an toàn thông tin vào hoạt động tổ chức một cách hiệu quả. Điều này làm cho CISM trở thành một trong những chứng chỉ quan trọng và có uy tín nhất trong ngành an toàn thông tin.

Khóa học phù hợp với:

 • Các chuyên gia bảo mật có kinh nghiệm từ 3-5 năm.
 • Các quản lý an ninh thông tin hoặc những người có trách nhiệm quản lý.
 • Nhân viên an ninh thông tin và những người cung cấp đảm bảo muốn hiểu sâu về quản lý an ninh.
 • Các chuyên viên về quản lý rủi ro, kiểm toán viên và nhân viên tuân thủ.
 • Các nhà quản lý thực hiện kế hoạch dự phòng / phục hồi và các quản lý điều hành chịu trách nhiệm về chức năng đảm bảo.

Sau khi hoàn thành khoá học,học viên sẽ thu được những lợi ích sau:

 • Áp dụng kiến thức vào thực tiễn: Học viên sẽ có khả năng áp dụng kiến thức mới nhận được vào các tình huống thực tế trong tổ chức của mình, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc và đảm bảo an toàn cho thông tin của tổ chức.
 • Thiết lập và duy trì chính sách quản lý an ninh thông tin: Với sự hiểu biết về quản lý an ninh thông tin, Học viên sẽ có khả năng xây dựng và duy trì các chính sách và quy trình phù hợp, đáp ứng mục tiêu và chiến lược tổ chức.
 • Quản lý rủi ro thông tin một cách hiệu quả: Học viên sẽ giúp tổ chức giảm thiểu rủi ro thông tin đến mức chấp nhận được, tuân thủ các yêu cầu về tuân thủ và kinh doanh, đồng thời bảo vệ danh tiếng và uy tín của tổ chức.
 • Xây dựng và duy trì cơ sở hạ tầng an ninh thông tin: Bằng cách tối ưu hóa sự kết hợp giữa con người, quy trình và công nghệ, họ viên sẽ giúp tổ chức xây dựng và duy trì một hệ thống an ninh thông tin mạnh mẽ và toàn diện.
 • Tích hợp yêu cầu an ninh thông tin vào các hợp đồng và hoạt động của bên thứ ba/nhà cung cấp: Học viên sẽ đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho thông tin của tổ chức, bằng cách đảm bảo yêu cầu an ninh thông tin được tích hợp đúng cách vào các hợp đồng và hoạt động liên quan đến bên thứ ba/nhà cung cấp.
 • Quản lý các sự cố an ninh thông tin hiệu quả: Học viên sẽ đảm bảo sự an toàn và bảo mật cho thông tin của tổ chức, bằng cách đảm bảo yêu cầu an ninh thông tin được tích hợp đúng cách vào các hợp đồng và hoạt động liên quan đến bên thứ ba/nhà cung cấp.
Trong thời gian tới, Robusta sẽ tiếp tục chiêu sinh khóa đào tạo Microsoft từ cơ bản đến nâng cao. Quý khách hàng có nhu cầu tham gia lớp học vui lòng liên hệ sớm với Bộ phận tư vấn Robusta qua email: ; Hotline: (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất


Các tin khác