ROBUSTA KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN "CHUYÊN GIA TRIỂN KHAI AN TOÀN THÔNG TIN ISO/IEC 27001"

10/09/2023

Vào lúc 08h30 thứ 7, ngày 09/09/2023, Robusta triển khai khóa đào tạo trực tuyến "Chuyên gia triển khai an toàn thông tin ISO/IEC 27001" với hy vọng đưa được nhiều kiến thức và kinh nghiệm bổ ích, hiệu quả hơn đến với các học viên là chuyên viên IT đến từ các đơn vị khác nhau trên cả nước.

Khóa học chuyên sâu trong năm ngày này cho phép người tham dự phát triển chuyên môn cần thiết để hỗ trợ tổ chức trong việc thiết lập và duy trì Hệ thống Quản lý An toàn thông tin (Information Security Management System - ISMS) theo tiêu chuẩn ISO / IEC 27001:2022.

Học viên cũng đạt được một sự hiểu biết thấu đáo về thực hành tốt nhất được sử dụng để thực hiện kiểm soát an toàn thông tin từ tất cả các mục tiêu và biện pháp kiểm soát được đề cập tại Phục lục A của tiêu chuẩn ISO 27001 cũng như phần hướng dẫn được chi tiếu trong tiêu chuẩn ISO 27002. Đào tạo này cũng hoàn toàn tương thích với tiêu chuẩn ISO 27003 (Hướng dẫn việc thực hiện một hệ thống ISMS) và ISO 27005 (Quản lý Rủi ro trong bảo mật thông tin).

Khóa học cũng cung cấp sự so sánh cũng như cách thức chuyển đổi (transition) từ phiên bản ISO 27001:2013 lên phiên bản ISO 27001:2022.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu phương pháp triển khai Hệ thống Quản lý An toàn thông tin (ISMS) ISO 27001.
  • Tăng sự hiểu biết toàn diện về các khái niệm, tiêu chuẩn, phương pháp và kỹ thuật cần thiết cho việc quản lý hiệu quả của Hệ thống Quản lý An toàn thông tin
  • Hiểu mối quan hệ giữa các thành phần trong Hệ thống quản lý An toan thông tin bao gồm: nhu cầu và mong đợi của các đối tác,đơn vị cung cấp dịch vụ bên ngoài; quản lý rủi ro; yếu tố tuân thủ; công nghệ cũng như các vấn đề về an ninh vật lý.
  • Có được chuyên môn cần thiết cho việc thực hiện, quản lý và duy trì một hệ thống ISMS theo quy định tại tiêu chuẩn ISO/ IEC 27001:2022
  • Phát triển kiến thức và kỹ năng cần thiết để tư vấn cho các tổ chức về thực hành tốt nhất trong việc quản lý an toàn thông tin
  • Cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong bối cảnh quản lý an toàn thông tin

Trong thời gian tới, Robusta sẽ tiếp tục chiêu sinh các khóa đào tạo CNTT từ cơ bản đến nâng cao. Quý học viên có nhu cầu tham gia lớp học vui lòng liên hệ sớm với Bộ phận tư vấn Robusta qua email: ; Hotline (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Các tin khác