Tin tức

Robusta khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x]"

Robusta khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hoá VMware vSphere [v7.x]"

Vào sáng Thứ 7 ngày 27/0262020, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.x]" với sự tham gia của các học viên là chuyên viên IT đến từ nhiều đơn vị tại TPHCM.

02/07/2020

Robusta khai giảng khóa đào tạo: "Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10)"

Robusta khai giảng khóa đào tạo: "Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10)"

Vào lúc 8h30 sáng Thứ 7 - ngày 27/06/2020 vừa qua, Robusta đã tổ chức khóa học: " Certified Ethical Hacker version 10 (CEH v10) " với sự tham gia của các chuyên viên IT đến từ các doanh nghiệp Hồ Chí Minh

02/07/2020

Robusta Hà Nội khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.0]"

Robusta Hà Nội khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.0]"

Vào lúc 08h30 ngày 27/06/2020 - Robusta Hà Nội đã khai giảng khóa đào tạo phiên bản cập nhật "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v7.0]" cho học viên là các Kỹ sư, Chuyên viên làm việc ở các bộ phận vận hành, quản trị hệ thống và hạ tầng trong các doanh nghiệp ở TP. Hà Nội.

29/06/2020

Robusta Hà Nội phối hợp cùng Ngân hàng VIB tổ chức khóa đào tạo "TOGAF 9.2"

Robusta Hà Nội phối hợp cùng Ngân hàng VIB tổ chức khóa đào tạo "TOGAF 9.2"

Vào lúc 8h30 ngày 26/06/2020 - Robusta Hà Nội đã hân hoan khai giảng khóa đào tạo "Chiến lược và kiến trúc tổng thể hệ thống CNTT trong doanh nghiệp -  TOGAF 9.2" cho các học viên là chuyên viên CNTT Ngân hàng VIB.

29/06/2020

Robusta khai giảng khóa "Project Management Professional - PMP"

Robusta khai giảng khóa "Project Management Professional - PMP"

Vào sáng thứ Bảy - ngày 20/06/2020 vừa qua, Robusta khai giảng khóa đào tạo "Quản lý dự án chuyên nghiệp - Project Management Professional (PMP)" với sự quan tâm và góp mặt tham dự của các chuyên viên IT đến từ các doanh nghiệp tại TPHCM.

24/06/2020

Robusta Hà Nội khai giảng khóa “Certified Information Systems Security Professional (CISSP)”

Robusta Hà Nội khai giảng khóa “Certified Information Systems Security Professional (CISSP)”

Vào sáng Thứ 7, 20/06/2020 vừa qua - Robusta Hà Nội đã khai giảng khóa đào tạo "Certified Information Systems Security Professional - CISSP" cho học viên là các chuyên viên Hệ thống, Quản trị Hệ thống từ các doanh nghiệp.

23/06/2020

Robusta Hà Nội khai giảng khóa "Project Management Professional - PMP"

Robusta Hà Nội khai giảng khóa "Project Management Professional - PMP"

Sáng Chủ Nhật - ngày 07/06/2020 vừa qua, Robusta khai giảng khóa đào tạo "Quản lý dự án chuyên nghiệp - Project Management Professional (PMP)" với sự quan tâm và góp mặt tham dự của các chuyên viên IT đến từ các doanh nghiệp tại Thủ Đô Hà Nội.

08/06/2020

Robusta khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc"

Robusta khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc"

Vào 8h30 sáng thứ 7 ngày 30/05/2020, Robusta đã khai giảng khóa đào tạo "MCSA cấp tốc" cùng với sự tham gia của các học viên đến từ nhiều đơn vị trên địa bàn Hồ Chí Minh.

02/06/2020

Robusta khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v6.7]"

Robusta khai giảng khóa "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v6.7]"

Vào lúc 18h00 ngày 25/05/2020 - Robusta đã khai giảng khóa đào tạo phiên bản cập nhật "Triển khai, quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere [v6.7]" cho học viên là các Kỹ sư, Chuyên viên làm việc ở các bộ phận vận hành, quản trị hệ thống và hạ tầng trong các doanh nghiệp ở TPHCM.

02/06/2020