CCNP Enterprise: Implementing Cisco Enterprise Advanced Routing and Services (300-410 ENARSI)

I. Giới thiệu khóa học:

ENARSI (Implementing Cisco Advanced Routing and Services) là một khóa học chuyên đề (specialist) nằm trong chương trình CCNP Enterprise. Khóa học này cung cấp đến học viên các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực định tuyến (routing) trong mạng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, khóa học cũng đem đến cho người học những kiến thức cơ bản trọng yếu về kỹ thuật chuyển mạch nhãn đa giao thức (Multiprotocol Label Switching – MPLS) và giải pháp MPLS VPN. Ngoài ra, giải pháp DMVPN cũng như một số vấn đề về bảo mật hạ tầng, công nghệ IPv6 và một số dịch vụ mạng quan trọng khác cũng được đề cập đến trong khóa học này.

Chương trình học gốc của Cisco rất dài và bao hàm nhiều nội dung, có thể gây bối rối cho người học hoặc gây khó khăn cho người học trong việc sắp xếp một khoảng thời gian quá dài theo học. Chương trình ENARSI tại Robusta là khóa học đã được ban giảng viên của Trung tâm gồm các chuyên gia giàu kinh nghiệm đúc kết, cô đọng lại những vấn đề thiết thực và thực sự cần thiết một kỹ sư phải nắm vững khi tham gia vào công việc thực tế. Chương trình cũng được thiết kế với thời lượng phù hợp để người học có thể dễ dàng sắp xếp thời gian theo học mà không ảnh hưởng đến công việc hàng ngày của bản thân.

II. Thời lượng:

60 giờ

III. Hình thức đào tạo:

Đào tạo trực tiếp tại lớp học, đào tạo online tương tác với giảng viên, đào tạo kết hợp online và trực tiếp tại lớp học, đào tạo tại văn phòng khách hàng theo yêu cầu.

IV. Mục tiêu khóa học:

Sau khi theo học khóa học này, với những kiến thức được đào sâu về định tuyến, người học có thể tự tin trong việc triển khai, vận hành và xử lý các sự cố trong định tuyến dữ liệu của mạng doanh nghiệp

Bên cạnh đó, người học viên có thể nắm được cách thức vận hành, thiết lập một Core MPLS, hiểu được vai trò của một mạng chuyển mạch MPLS trong việc hỗ trợ truyền tải nhiều loại dữ liệu khác nhau.

Với những kiến thức nêu trên, người học viên có thể làm việc chuyên sâu về network trong môi trường mạng doanh nghiệp hoặc tiếp tục phát triển nghề nghiệp theo hướng Service Provider.

Các chủ đề còn lại cũng là những vấn đề quan trọng cần nắm về môi trường mạng doanh nghiệp. Nắm vững những vấn đề này sẽ giúp người học viên tự tin hơn trong việc quản trị, vận hành và triển khai một mạng doanh nghiệp.

V. Điều kiện tiên quyết:

Người học đã học hoặc có kiến thức tương đương chương trình CCNA 200 – 301 của Cisco.

VI. Nội dung khóa học:

1. Tổng quan về định tuyến (Routing overview):

 • Phân biệt giữa Routing và Switching.
 • Phân loại các kỹ thuật Routing:
  • Static và Dynamic.
  • Distance – vector và Link – state.
  • IGP và EGP.
 • Các khái niệm quan trọng trong Routing:
  • Administrative Distance (AD).
  • Metric.
  • Longest – match.
 • Ôn tập và phân tích thêm về kỹ thuật static routing.

2. Giao thức định tuyến EIGRP:

 • Tổng quan về hoạt động của giao thức định tuyến EIGRP.
 • Một số tính năng nâng cao của giao thức EIGRP:
  • Summary địa chỉ với EIGRP.
  • Default – routing với EIGRP.
  • EIGRP Stub.
  • Unicast – neighbor.
  • Passive – interface.
  • Unequal cost loadbalancing.
  • Authentication trong EIGRP.
  • Named EIGRP.

3. Giao thức định tuyến OSPF:

 • Tổng quan về hoạt động của giao thức OSPF.
 • OSPF Packet types.
 • OSPF Network types.
 • OSPF LSA types.
 • OSPF Area types.
 • Một số vấn đề khác với OSPF:
  • Virtual – link.
  • Default – routing.
  • Summary với OSPF.

4. Hiệu chỉnh định tuyến:

 • Kỹ thuật redistribution.
 • Kỹ thuật route – filtering.
 • Policy Based Routing.
 • Một số tính huống loop và đường đi không tối ưu.

5. BGP:

 • Tổng quan về hoạt động của giao thức BGP.
 • Tiến trình chọn đường BGP.
 • Một số vấn đề khác:
  • Route – reflector.
  • Summary địa chỉ với BGP.
  • Community.
  • Route – filtering với BGP.

6. MPLS:

 • Tổng quan về MPLS.
 • Kỹ thuật MPLS VPN.

7. DMVPN:

 • Kỹ thuật DMVPN.
 • Bảo mật cho DMVPN.

8. IPv6:

 • Tổng quan về IPv6.
 • Định tuyến cho IPv6.

9. Các chủ đề khác:

 • Giới thiệu về kỹ thuật BFD.
 • Một số kỹ thuật bảo mật hạ tầng mạng:
  • Giới thiệu về AAA.
  • Kỹ thuật uRPF.
  • Kỹ thuật Control Plane Policing.
 • Một số công cụ quản lý mạng:
  • SNMP.
  • Syslog.
  • Netflow.
  • ...
 • Học trực tuyến

 • Ngày khai giảng : 11-05-2024
 • Giờ học : 08h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hồ Chí Minh

 • Ngày khai giảng : 11-05-2024
 • Giờ học : 8h30 - 17h30
 • Ngày học : Thứ 7
 • Thời lượng : 60h
 • Học phí : Liên hệ

 • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác