Robusta phối hợp với đơn vị Viễn Thông tại Hà Nội khai giảng khóa đào tạo "Lập trình Python"

21/11/2023

Vào 08h30 sáng Thứ 7 - 18/11/2023 vừa qua, Robusta đã triển khai khóa đào tạo "Lập trình Python" cho các học viên đến từ đơn vị Viễn Thông tại Hà Nội.

Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức nền tảng và những kỹ năng cần thiết để có thể xây dựng các ứng dụng đơn giản bằng Python – một ngôn ngữ lập trình cấp cao, thông dịch, hướng đối tượng và đa mục đích.

Rèn luyện và phát triển kỹ năng lập trình, tư duy logic.

Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình Python tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình Web, Game, Desktop, Machine Learning, Data Science... phát triển nghề nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ đạt được các kỹ năng:

  • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình Python để xây dựng ứng dụng
  • Nắm vững và sử dụng các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán
  • Sử dụng các thư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian
  • Làm việc với List, Tuple và Dictionary để lưu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
  • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package giúp tái sử dụng code
  • Làm việc với tập tin và thư mục với File I/O
  • Nắm vững kiến thức lập trình Python nền tảng, dễ dàng tham gia các khóa học nâng cao.
  • Dễ dàng tiếp cận với các ngôn ngữ lập trình khác như Visual Basic.Net, C#, C++, PHP, Java...

Trong thời gian tới, Quý khách hàng có nhu cầu tham gia các lớp học hay tổ chức lớp học theo nhu cầu của đơn vị vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn của Robusta qua email: Learn@robusta.vn; Hotline: (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.



Các tin khác