Robusta khai giảng khóa đào tạo "Cloud Infrastructure Planning and Design v2"

13/01/2022

Vào lúc 8h30 ngày 10/01/2022, Robusta khai giảng khóa đào tạo "Cloud Infrastructure Planning and Design v2với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của Tập đoàn Viễn thông.

Khóa học này cung cấp kiến thức và kỹ năng giúp học viên thiết kế thành công cơ sở hạ tầng đám mây hỗ trợ nhiều loại dịch vụ. Khóa học có cách tiếp cận “mở” và phác thảo cơ sở hạ tầng, nền tảng ứng dụng và nền tảng quản lý đám mây. Học viên tham gia khóa học này giúp khám phá nhu cầu kinh doanh và những lợi ích giúp cho tổ chức áp dụng giải pháp đám mây một cách hiệu quả. Khóa học này nêu bật những lợi ích, thách thức và cân nhắc các lựa chọn thiết kế cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thu thập các yêu cầu thích hợp trong quá trình thiết kế. Ngoài ra, học viên có cơ hội thực hành những kỹ năng mới trong khi thực hiện các bài tập và bài labs. Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho kỳ thi lấy chứng chỉ Dell EMC ProvenTM Professional Cloud Architect

Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:

• Áp dụng các quy trình và kỹ thuật thiết kế có liên quan để thiết kế một cơ sở hạ tầng đám mây có hiệu quả.

• Tạo thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây để giải quyết vấn đề kinh doanh các yêu cầu và ràng buộc đã được xác định trong một thẩm định, lượng định, đánh giá.

 • Truyền đạt những lợi ích, thách thức và cân nhắc về các các công nghệ hỗ trợ đám mây cũng như mức độ phù hợp trong việc đáp ứng yêu cầu hoặc quản lý kinh doanh.

• Phát triển thiết kế cơ sở hạ tầng đám mây bao gồm các thành phần như quản lý đám mây, nền tảng ứng dụng, tài nguyên người dùng, khả năng kết hợp và đa nền tảng, và khôi phục thảm họa.

Trong thời gian tới, Quý khách hàng có nhu cầu tham gia các lớp học hay tổ chức lớp học theo nhu cầu của đơn vị vui lòng liên hệ với Bộ phận tư vấn của Robusta qua email: Learn@robusta.vn; Hotline: (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Các tin khác