Robusta HN khai giảng khóa trực tuyến "Đào tạo chuyên sâu về lưu trữ và ảo hóa"

12/04/2022

Vào lúc 08h30 thứ 5, ngày 07/04/2022, Robusta HN khai giảng trực tuyến khóa "Đào tạo chuyên sâu về lưu trữ và ảo hóa" với sự tham gia của các cán bộ nhân viên làm việc tại các vị trí quản lý CNTT, chuyên gia CNTT, đội ngũ triển khai hệ thống dịch vụ CNTT của EVNGenco 1 .

Khóa học trang bị cho các học viên những hiểu biết nền tảng về ảo hóa VMware áp dụng vào các hê thống lưu trữ dữ liệu, chuẩn bị sẵn sàng cho học viên trong công tác quản trị hạ tầng ảo hóa VMware vSphere phù hợp với bất kỳ quy mô nào của đơn vị công tác.

Nội dung triển khai khóa học

 • Module 1: Giới thiệu tổng quan
 • Module 2: Giới thiệu về vSphere và Software-Defined Data Center
 • Module 3: Máy ảo
 • Module 4: vCenter Server
 • Module 5: Cấu hình và quản lý các mạng ảo
 • Module 6: Cấu hình và quản lý lưu trữ ảo hóa
 • Module 7: Quản lý máy ảo
 • Module 8: Quản trị và giám sát tài nguyên
 • Module 9: vSphere Clusters
 • Module 10: Quản trị vòng đời vSphere
 • Kiểm tra cuối khóa.

Trong thời gian tới, Robusta sẽ tiếp tục chiêu sinh các khóa đào tạo Ảo hóa từ cơ bản đến nâng cao và các khóa đào tạo khác. Quý học viên có nhu cầu tham gia lớp học vui lòng liên hệ sớm với Bộ phận tư vấn Robusta qua email: Learn@robusta.vn; Hotline: (+84) 939 586 168 để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.Các tin khác