"Oracle Database 19c: Administration Workshop" - điểm xuất phát hoàn hảo để chinh phục kiến thức Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu!"

01/12/2023

Bạn đang tìm hiểu kiến thức kỹ năng để quản tối ưu hóa sở dữ liệu Oracle? 

Bạn muốn tìm cách để quản nguồn lực, bảo mật, sao lưu khôi phục dữ liệu, cũng như theo dõi hiệu suất của sở dữ liệu Oracle 

Khóa học "Oracle Database 19c: Administration Workshop" sẽ điểm xuất phát hoàn hảo để bạn chinh phục kiến thức Quản Trị Sở Dữ Liệu!"  

Oracle Database một hệ quản trị sở dữ liệu đa hình được sản xuất phát triển bởi Tập đoàn Oracle. Được sử dụng rộng rãi cho các nhiệm vụ từ giao dịch trực tuyến đến quản kho dữ liệu. Với khả năng quản xử dữ liệu mạnh mẽ, Oracle Database được sử dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp lớn yêu cầu cao về hiệu suất, bảo mật khả năng mở rộng. 

Khóa học "Oracle Database 19c: Administration Workshop" tập trung vào việc trang bị người học với kiến thức kỹ năng cần thiết để quản tối ưu hóa sở dữ liệu Oracle của họ, bao gồm cả quản nguồn lực, bảo mật, sao lưu khôi phục dữ liệu, cũng như theo dõi hiệu suất của sở dữ liệu.

Thông tin khóa học: 

 • Ngày khai giảng dự kiến: 09/12/2023  
 • Giờ học: 08h30 – 17h30, Thứ 7 hàng tuần  
 • Hình thức đào tạo: Hybrid 
 • Thông tin chi tiết xem tại: https://bom.so/Gme5dt 

Tham gia khóa học này cùng với Giảng viên của Robusta chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực, Quý học viên sẽ được chia sẻ các nội dung: 

1. Kiến Trúc Oracle Database: 

 • tả chi tiết về kiến trúc của một thể hiện sở dữ liệu Oracle. 
 • Đặc điểm tính năng của Oracle Database Cloud Service (DBCS). 

2. Quản Lý Triển Khai Sở Dữ Liệu: 

 • Tạo quản các triển khai sở dữ liệu DBCS. 
 • Cấu hình sở dữ liệu để hỗ trợ ứng dụng doanh nghiệp. 

3. Bảo Mật Sở Dữ Liệu Kiểm Toán: 

 • Tạo quản người dùng. 
 • Triển khai kiểm soát bảo mật kiểm toán sở dữ liệu. 

4. Sao Lưu Khôi Phục Dữ Liệu: 

 • Học các kỹ thuật sao lưu khôi phục bản để bảo vệ dữ liệu của bạn. 

5. Di Chuyển Dữ Liệu Quản Lý Hiệu Suất: 

 • Di chuyển dữ liệu giữa sở dữ liệu tập tin. 
 • Sử dụng các kỹ thuật giám sát bản quản hiệu suất. 

Đừng bỏ lỡ hội để nắm vững kiến thức kỹ năng cần thiết để quản tối ưu hóa sở dữ liệu Oracle, hãy đăng tham dự hóa học "Oracle Database 19c: Administration Workshop" - hành trình học tập chuyên sâu đưa bạn trở thành Chuyên gia Quản trị sở dữ liệu Oracle! Các tin khác