VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) - giải pháp tất yếu cho doanh nghiệp

08/07/2015

1. VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) là gì?

VMware vCenter Site Recovery Manager (SRM) hiện đang là bộ sản phẩm quản trị sao lưu và phục hồi sau thảm họa ("Disaster Recovery) đang dẫn đầu trên thị trường. Bộ sản phẩm này của VMware đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về sự đơn giản và cơ chế bảo vệ một cách ổn định khi xảy ra thảm họa đối với hệ thống ứng dụng ảo hóa. VMware SRM cung cấp cơ chế quản lý tập trung các kế hoạch phục hồi (Recovery Plans), thử nghiệm sự cố thảm họa cùng các tiến trình tự động hóa chuyển đổi và phục hồi các site. 


2. Nguyên lý hoạt động của vCenter SRM

Site Recovery Manager tích hợp chặt chẽ với các sản phẩm khác nhau, như vSphere và vCenter giúp tự động hóa các tiến trình phục hồi toàn diện. SRM phụ thuộc chính vào các thành phần như sau:

- Thành phần hỗ trợ đồng bộ các máy chủ ảo từ Primary Site sang Secondary Site

- Thành phần hỗ trợ tích hợp với các sản phẩn đồng bộ khác

- Thành phần tích hợp với vCenter Server

- Thành phần hỗ trợ xây dựng, quản trị và thực thi các Recovery Plan 

3. Các lợi ích cốt lõi của tổ chức doanh nghiệp (TCDN) khi ứng dụng VMware SRM là gì?

- Đơn giản hóa quá trình xây dựng và triển khai các phương án phục hồi (Recovery Plan)

- Thực thi thử nghiệm các phương án chuyển đổi và phục hồi các Site sau thảm họa

- Tự động hóa các tiến trình sao phục hồi và chuyển đổi các Site sau thảm họa nhằm đảm bảo năng lực tái vận hành nhanh chóng cùng RTO đáng tin cậy 

4. IT Administrator cần trang bị những kiến thức và kỹ năng gì để triển khai, vận hành hệ thống VMware SRM?

Trước tiên các IT Admin cần phải hiểu, nắm bắt đầy đủ kiến thức và kỹ năng thực tế về bộ sản phẩm giải pháp VMware vSphere, phiên bản mới nhất hiện tại là 6.0 (nên tham gia các khóa đào tạo dành riêng cho người đi làm để được cung cấp kinh nghiệm tiếp quản, đánh giá hiện trạng hạ tầng DN).

Với kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế đối với giải pháp VMware vSphere (phiên bản hiện tại là 6.0), các IT Admin cần phải nắm bắt kiến trúc cùng nguyên lý vận hành, ứng dụng của SRM, từ đó làm cơ sở để trang bị các kỹ năng cần thiết như cài đặt, cấu hình,  xây dựng các nhóm bảo vệ (Protection Group), triển khai và thử nghiệm các phương án phục hồi (Recovery Plan), triển khai và thử nghiệm các phương án chuyển đổi (Migration Plan)... 

Để trang bị các kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về SRM, các IT Admin có thể tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu đặc trưng cho bộ sản sẽ được cung cấp, các VCI nước ngoài (do tại VN chưa có ai có đủ kiến thức và kinh nghiệm để giảng dạy khóa này) sẽ chia sẻ các Best Practices quan trọng khi áp dụng giải pháp.

Robusta hiện là trung tâm đào tạo Ủy quyền duy nhất của VMware tại Việt Nam, chúng tôi liên tục mở đào tạo VMware. Quý khách hàng quan tâm đến các khóa đào tạo  VMware vSphere 6.0 và VMware vCenter Site Recovery Manager [V5.8] truy cập tại: http://bit.ly/1Ha7Z0D và http://bit.ly/1HAc0ip

Mọi thắc mắc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Bộ phận Tư vấn qua email: learn@robusta.vn hoặc hotline: (+84) 939 586 168 để được hỗ trợ.Các tin khác