Góc công nghệ

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản MyLearn tại website VMware

Hướng dẫn kích hoạt tài khoản MyLearn tại website VMware

VMware quản lý quá trình học và thi chứng chỉ của học viên thông qua hệ thống MyLearn. Mỗi học viên tự tạo tài khoản MyLearn cho mình hoặc khi đăng ký khoá học tại Robusta sẽ được Robusta đăng hỗ trợ ký. Quá trình học, thi và cấp chứng chỉ VMware đều được ghi nhận trong tài khoản MyLearn. 

Bài viết Robusta | 16/06/2015