Lộ trình thi chứng chỉ VMware 2017

Lộ trình thi chứng chỉ VMware mới được cập nhật:

DATA CENTER VIRUALIZATION

CLOUD MANAGMENT AND AUTOMATION

DESKTOP AND MOBILITY

NETWORK VIRTUALIZATION

Xem chi tiết yêu cầu để lấy các chứng chỉ tại đây

  • Học trực tuyến

  • Học tại Hồ Chí Minh

  • Học tại Hà Nội


Các khóa học khác