Hướng dẫn đăng ký thi chứng chỉ VCP

Các bước đăng ký thi chứng chỉ VCP

(Với thí sinh đã có Voucher hoặc tự thanh toán bằng thẻ tín dụng)

Bước 1: Đăng ký thông tin thi với VMware để nhận Candidate ID

-       Vào website myLearn của VMware tại https://mylearn.vmware.com

-       Tiến hành đăng nhập bằng tài khoản myLearn.

-   Tiến hành nhập đầy đủ các thông tin tài khoản còn trống trên hệ thống myLearn

-  Sau khi cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản, trở về trang chủ của myLearn và tiến hành chọn mục Certification.

-       Trang web VMware Certification hiện ra, tiếp tục chọn vào link: VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV)

-       Trang web VMware Certified Professional 5 – Data Center Virtualization (VCP5-DCV) hiển thị ra như hình dưới, tiếp tục chọn Register for the Exam.

-       Màn hình điền thông tin tài khoản đăng ký thi VCP5-DCV hiển thị, tiến hành kiểm tra thông tin và nhập đầy đủ các thông tin còn thiếu, nhấn Continue để tiếp tục và hoàn tất.

-       Màn hình hoàn tất đăng ký thông tin thi tại trang myLearn được hiển thị như hình dưới.

       Tiến hành kiểm tra email nhận thông báo phê duyệt thi chứng chỉ của VMware với số Candidate ID.

-       Sau khi thực hiện thành công thì thí sinh sẽ nhận được e-mail xác nhận thông tin và bạn đã hoàn thành các bước thủ tục đăng kí thi chứng chỉ VCP.

Các thông tin khác