Hướng dẫn các bước thực hiện sau khi thi chứng chỉ VCP

Bước 1: Sau khi thi thành công (đạt trên 300 điểm), VMware sẽ tự động gởi email về với nội dung tương tự như bên dưới. Nếu quá 2 tuần mà chưa nhận được email này thì vui lòng gởi Support Request đến  certification@vmware.com hỏi về việc đã pass nhưng chưa thấy email confirm (nhớ cung cấp ngày thi, điểm thi… tốt nhất là scan kèm Score Report nhận được sau khi thi xong)

Bước 2: Sau khi có email confirm từ VMware như bước 1 thì login vào MyLearn, anh chị sẽ thấy xuất hiện 1 task như hình dưới

Các bạn click vào từng task như trên và hoàn thành theo hướng dẫn. Tiếp theo là xác nhận muốn nhận bản quyền “xịn” VMware Workstation cho Windows hay Linux như hình dưới.

Sau khi hoàn tất các bước trên thì Task này sẽ chuyển sang trạng thái Completed như hình dưới:

Bước 3: Như vậy là bạn đã hoàn tất các bước để sẵn sàng nhận chứng chỉ VCP. Trong Tài khoàn myLearn của các bạn cũng đã được VMware cập nhật VCP ID. Bạn chờ khoảng 2-4 tuần thì chứng chỉ sẽ ship về theo địa chỉ mà bạn đã confirm. Nếu sau 4 tuần mà vẫn chưa nhận được thì vui lòng email đến certification@vmware.com để hỏi.

Các thông tin khác